PowerBI.com-startsida för lösningar

Följande PowerBI.com-lösningar är tillgängliga för Dynamics 365 för Finance and Operations-miljöer.

PowerBI.com-lösningar tillgängliga från Lifecycle Services (LCS)

Följande PowerBI.com-lösningar är tillgängliga i det delade resursbiblioteket för LCS. Hänvisa till versionsinformationen i det delade resursbiblioteket för att hämta rätt version för din miljö.

Anteckning

De flesta av PowerBI.com-lösningarna i listan nedan har bäddats in i analytiska arbetsytor i tidigare versioner av Dynamics 365 for Finance and Operations. Genom att använda analytiska arbetsytor tas behovet att hämta dessa lösningar från ett delat resursbibliotek i LCS bort. Avsnitten i den här listan anger var dessa PowerBI.com-lösningar har bäddats i Finance and Operations, där så är tillämpligt.

PowerBI.com-lösningar är tillgängliga från AppSource

Följande PowerBI.com-lösningar finns på Microsoft AppSource.

Anteckning

Dessa lösningar är inaktuella enligt beskrivningen i Power BI innehållspaket som finns på AppSource.