Startsida för Kostnadsredovisning

Inlärningskarta

Följande utbildningsöversikt anger de huvudsakliga koncept och uppgifter som utgör ramverket för kostnadsredovisningsmodulen. Klicka på länkarna i avsnittet Snabblänkar för information om hur du använder modulen.

Inlärningskarta för kostnadsredovisning

Konfigurera grundläggande enheter (e-utbildning) (kräver CustomerSource-konto) Skapa dimensioner
Skapa en dimensionshierarki Skapa basinställningar
Definiera en allokeringsbas Definiera policy
Datakälla och dataleverantör Datakälla och dataleverantör
Beräkning av indirekta kostnader Analyser och rapportering

Komma igång-videor

Kom igång med Kostnadsredovisning Mobil arbetsyta för kostnadsredovisning Använd Excel för kostnadsredovisningsanalys