Disponeringsinställningar

Under huvudplanering används disponeringsinställningar för att beräkna artikelbehov.

Du kan ange disponeringsinställningar på flera sätt:

  • Ange disponeringsinställningar för en disponeringsgrupp. Du kan skapa en disponeringsgrupp som innehåller inställningar för alla produkter som är länkade till disponeringsgruppen. Klicka på Huvudplanering > Inställningar > Disponering > Disponeringsgrupper för att skapa en disponeringsgrupp. Du kan koppla en disponeringsgrupp till en produkt. Om länken är specifik för en plats, ett lagerställe eller en produktdimension, ska du använda fältet Disponeringsgrupp på sidan Artikeldisponering. Om länken är allmänn, oavsett produktdimensionerna, använder du Disponeringsgrupp på snabbfliken Planera på sidan Produktdetaljer sidan. Om du inte länkar en disponeringsgrupp till en produkt, använder du den Huvudplaneringsgrupp som anges på sidan Huvudplaneringsparametrar sidan som standardinställning.

  • Ange disponeringsinställningar för en produkt. Du kan skapa disponeringsinställningar för en specifik produkt. Klicka på Hantering av produktinformation > Produkter > Frisläppta produkter. Välj produkt och gå sedan till Åtgärdsfönster, på fliken Planera, i Disponeringsgrupp, och klicka på Artikeldisponering för att öppna sidan Artikeldisponering. Om produkten redan är länkad till en disponeringsgrupp kan du åsidosätta inställningarna för gruppen med hjälp av fältet Åsidosätt. Disponeringinställningarna på sidanArtikeldisponering åsidosätter inställningarna på sidan Disponeringsgrupp.

  • Ange disponeringsinställningar för en produkt med hjälp av en guide. Guiden innehåller steg-för-steg-instruktioner för att hjälpa dig ställa in de primära parametrarna för artikeldisponering. På sidan Artikeldisponering klickar du på Guide om du vill öppna Artikeldisponeringsguiden.
  • Ange disponeringsinställningar för en dimensionsgrupp. Klicka på Produktinformationshantering > Allmänt > Frisläppta produkter. På sidan Frisläppt produktdetalj på fliken Allmänt i gruppen Administration klickar du på länken Lagringsdimensionsgrupp. På fältet Lagringsdimensionsgrupp väljer du fältet Disponera per dimension om du vill skapa disponeringsinställningar för en dimension i lagringsdimensiongruppen. Alla produktdimensioner, till exempel konfiguration, färg, storlek, och utförande, måste ha fältet Disponera per dimension markerat.

Ytterligare resurser

Huvudplaner