Underhåll planerade order

Den här artikeln innehåller information om hur du hanterar planerade order. Det beskriver hur du kan uppdatera statusen för planerade order, bekräfta dem och filtrera för planerade order som har samma status som en vald planerad order.

Du kan hantera planerade order från arbetsytan Huvudplanering, listan Planerad order eller listorna Planerade produktionsorder, Planerade inköpsorderoch Planerad överföring. Du kan använda fältet Status för att följa dina framsteg. Följande värden används:

  • När huvudplaneringen genererar planerade order, har planerade order statusen Obearbetad.
  • Om du väljer att inte bekräfta en planerad order kan du ge den statusen Slutförd.
  • När du väljer att inte bekräfta en planerad order kan du ge den statusen Godkänd. Denna status betyder att du godkänner att den planerade ordern kan bekräftas, men att den ännu inte är bekräftad.

Obs! En godkänd planerad order överförs i sitt aktuella tillstånd till nästa huvudplaneringsberäkning. Bekräfta planerade order genom att klicka på Bekräfta. Följande planerade order kan bekräftas:

  • Planerade order som har valts .
  • Flera planerade order.
  • Planerade order som har genererats vid en nedbrytning från sidan Nedbrytning. Klicka på Planerade order och välj den planerade ordern och klicka sedan på Bekräfta.

När en planerad order är bekräftad flyttas den till den relevanta modulens orderavsnitt. Obs! Du kan högerklicka på en planerad order med en viss status och filtrera efter andra planerade order som har samma status. Den här funktionen är praktisk om du till exempel vill filtrera efter alla planerade order som har statusen Godkänd så att du sedan kan bekräfta dem.

Ytterligare resurser

Huvudplaner