Autentisera appar i Azure-tjänster med hjälp av tjänstens huvudnamn och hanterade identiteter för Azure-resurser

Medel
Utvecklare
Lösningsarkitekt
Azure

Autentisera appar i Azure för att hantera och använda Azure-tjänster på ett säkert sätt. Tjänstens huvudnamn och hanterade identiteter för Azure-resurser ger appen ett ID i Azure Active Directory.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Gå igenom fördelarna med att använda tjänsters huvudnamn.
  • Gå igenom fördelarna med att använda hanterade identiteter för Azure-resurser.
  • Aktivera hanterade identiteter för en virtuell Azure-dator.
  • Använda hanterade identiteter med Azures SDK:er i program.

Förutsättningar

  • Kännedom om olika begrepp i Azure Active Directory (Azure AD)
  • Allmänna kunskaper om auktorisering och autentisering
  • Erfarenhet av att utveckla och distribuera IaaS-program