Utföra kodfri transformering i stor skala med Azure Data Factory eller Azure Synapse pipeline

Nybörjare
Datatekniker
Datavetare
Data Factory
Synapse Analytics

I den här modulen får du lära dig hur du utför vanliga datatransformerings- och rensningsaktiviteter inom Azure Data Factory utan att använda kod.

Utbildningsmål

 • Introduktion
 • Förklara Data Factory transformeringsmetoder
 • Beskriva Data Factory transformeringstyper
 • Använda Data Factory mappa dataflöde
 • Felsöka mappning av dataflöde
 • Använda Data Factory data om data
 • Använda beräkningsomvandlar i Data Factory
 • Integrera SQL Server Integration Services-paket i Data Factory
 • Kunskapstest
 • Sammanfattning

Förutsättningar

Eleven ska kunna:

 • Logga in på Azure Portal
 • Förklara och skapa resursgrupper
 • Beskriva Azure Data Factory kärnkomponenter
 • Mata in data i Azure Data Factory med kopieringsaktiviteten