Introduktion till att skapa mått med DAX i Power BI

Medel
Dataanalytiker
Power BI
Microsoft Power Platform

DAX (Data Analysis Expressions) är ett programmeringsspråk som används i Microsoft Power BI för att skapa beräknade kolumner, mått och anpassade tabeller. Det är en samling funktioner, operatorer och konstanter som kan användas i en formel eller ett uttryck för att beräkna och returnera ett eller flera värden. Du kan använda DAX för att lösa ett antal beräkningar och dataanalysproblem, vilket kan hjälpa dig att skapa ny information från data som redan finns i din modell.

Utbildningsmål

När du är klar med den här modulen kommer du att kunna:

  • Skapa snabbmått.
  • Skapa beräknade kolumner.
  • Bygga mått med hjälp av DAX.
  • Upptäcka hur sammanhanget påverkar DAX-måtten.
  • Hantera filter med funktionen CALCULATE.
  • Implementera tidsinformation med hjälp av DAX.

Förutsättningar

Inget