Distribuera en förbyggd modul till gränsenheten

Medel
AI Edge-tekniker
IoT Hub

Distribuera en förbyggd modul av en temperatursimulator till en IoT Edge-enhet med hjälp av en container. Kontrollera att modulen har skapats och distribuerats och visa simulerade data.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Starta en modul från Azure-portalen till IoT Edge
  • Generera simulerade data från en gränsenhet
  • Verifiera data som genererats från gränsenheten

Kurs framtagen i samarbete med Ajit Jaokar vid University of Oxford – Artificiell intelligens: Implementeringar för molnet och gränsenheter

Förutsättningar

  • Erfarenhet av att använda IoT Hub i Azure
  • Erfarenhet av att använda Azure Cloud Shell
  • Erfarenhet av att skapa och hantera resurser med hjälp av Azure-portalen eller Azure Cloud Shell på nybörjarnivå
  • Grundläggande kunskaper om Azure IoT Edge