Tillhandahålla styrning i en Power BI miljö

Medel
Administratör
Microsoft Power Platform
Power BI

Power BI styrning är en uppsättning regler, föreskrifter och principer som definierar och säkerställer effektiv, kontrollerad och värdefull drift av en BI-miljö. I den här modulen får du lära dig de grundläggande komponenter och metoder som krävs för att styra en Power BI klientorganisation.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Definiera nyckelkomponenterna i en effektiv BI-styrningsmodell
  • Beskriva de viktigaste elementen som är associerade med datastyrning
  • Konfigurera, distribuera och hantera element i en BI-styrningsstrategi
  • Konfigurera inställningar för BI-hjälp och support

Förutsättningar

Kunskaper om Power BI och styrningsmetoder i en BI-miljö.