Lagra och få åtkomst till diagramdata i Azure Cosmos DB med Graph API

Nybörjare
Utvecklare
Azure
Cosmos DB

Skapa ett program som använder en Azure Cosmos DB som en grafdatabas. Lagra, hämta och ändra diagramdata, samt visualisera den med hjälp av Datautforskaren.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Avgöra om en grafdatabas passar databehoven för ditt program
  • Lagra data i en grafdatabas från ett program med hjälp av Gremlin-API:et
  • Fråga efter data i en grafdatabas från ett program med hjälp av Gremlin-API:et

Förutsättningar

  • Kunskap på nybörjarnivå om hur du skapar och använder Azure Cosmos DB