Ladda upp data till Azure Data Lake Storage

Nybörjare
Datatekniker
Azure

Lär dig olika sätt att överföra data till Data Lake Storage Gen 2. Ladda upp data via Azure-portalen, Azure Storage Explorer eller .NET. Eller kopiera data i Azure Data Factory.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att göra följande:

  • Skapa ett Azure Data Lake Storage-konto.
  • Ladda upp data till Azure Data Lake Storage Gen2 med Azure Storage Explorer.

Förutsättningar

Ett Azure-konto eller en aktiv utvärderingsversion