Ändra fakturerings frekvensChange your billing frequency

Anteckning

Administrationscentret förändras.The admin center is changing. Om dina erfarenheter inte överensstämmer med uppgifterna som visas här kan du läsa mer i Om det nya administrationscentret för Microsoft 365.If your experience doesn't match the details presented here, see About the new Microsoft 365 admin center.

När du köper ett abonnemang väljer du månads-eller års debitering.When you buy a subscription, you choose monthly or annual billing. Följ stegen nedan om du vill ändra hur ofta du faktureras för en prenumeration.To change how often you are billed for a subscription, use the following steps.

  1. Gå till sidan fakturering i administrations centret Billing > Your products .In the admin center, go to the Billing> Your products page.
  2. På fliken produkter väljer du den prenumeration som du vill ändra.On the Products tab, select the subscription that you want to change.
  3. På sidan prenumerations information går du till avsnittet prenumerations-och betalnings inställningar och väljer Redigera fakturerings frekvens.On the subscription details page, in the Subscription and payment settings section, select Edit billing frequency.
  4. I fönstret Redigera fakturerings frekvens väljer du alternativet för hur ofta du vill fakturera och väljer sedan ändra.In the Edit billing frequency pane, choose the option for how often you want to be billed, then select Change.