Registreringsverktyg och -metoder för Windows 10-enheter

Gäller för:

Enheter i organisationen måste vara konfigurerade så att Microsoft 365 dataförlustskydd för slutpunkten kan få sensordata från dem. Det finns olika metoder och distributionsverktyg som du kan använda för att konfigurera enheter i din organisation.

Följande distributionsverktyg och -metoder stöds:

  • grupprincip
  • Microsoft Endpoint Configuration Manager
  • Hantering av mobila enheter (inklusive Microsoft Intune)
  • lokalt skript

I det här avsnittet

Ämne Beskrivning
Introducera Windows 10 enheter med grupprincip Använd Grupprincip för att distribuera konfigurationspaketet på enheter.
Introducera Windows enheter med hjälp av Microsoft Endpoint Configuration Manager Du kan använda antingen Microsoft Endpoint Configuration Manager (current branch) version 1606 eller Microsoft Endpoint Configuration Manager (current branch) version 1602 eller tidigare för att distribuera konfigurationspaket på enheter.
Registrera Windows 10-enheter med hanteringsverktyg för mobila enheter Använd verktyg för hantering av mobila enheter eller Microsoft Intune till att distribuera konfigurationspaketet på enheten.
Registrera Windows 10-enheter med ett lokalt skript Lär dig hur du använder det lokala skriptet för att distribuera konfigurationspaketet på slutpunkter.
Registrera enheter för icke beständiga VDI-enheter (Virtual Desktop Infrastructure) Lär dig hur du använder konfigurationspaketet för att konfigurera VDI-enheter.