Visa analysrapporter för din appView analytics reports for your app

Har du skapat en app och delat den till din organisation?Have you built an app and shared it out to your organization? Undrar du hur många av dina kollegor använder den dagligen?Are you curious how many of your colleagues are using it on a daily basis?

Introduktion till den första PowerApps analysrapporten som nu finns tillgänglig från web.powerapps.com; Appanvändningsrapport.Introducing the first PowerApps analytics report that is now available from web.powerapps.com; the App usage report.

Med appanvändningsrapporten kan du spåra hur många användare som använder din app under de senaste 30 dagarna, per dag, enhetsplattform och plats.The App usage report gives you the ability to track how many users are using your app over the past 30 days broken down by day, device platform and location.

Appanvändningsrapport

Hur gör jag för att få åtkomst till rapporter som min app?How do I get access to my app's reports?

Alla rapporter är tillgängliga för alla användare med behörigheten ”Kan redigera” i appen, men användaren måste ha en PowerApps Plan 2-licens eller PowerApps Plan 2-utvärderingslicens för att komma åt rapporten.All reports are available to any user with "Can edit" permission to the app, but the user must have a PowerApps Plan 2 or PowerApps Plan 2 trial license in order to access the reports.

Var hittar jag min apps rapporter?Where do I find my app's reports?

Du kan se din apps rapporter via följande steg:You can view your app's reports via the following steps:

 1. Gå till web.powerapps.com.Go to web.powerapps.com.
 2. Välj Appar från det vänstra navigeringsfältetSelect Apps from the left navigation bar

  Vänster navigeringsfält

 3. Välj Analys för appenSelect Analytics for the app

  Startpunkt för analys

Kan jag hämta de data som finn bakom mina rapporter?Can I download the data behind my reports?

Ja, du kan hämta en CSV-fil med data för varje diagram i en rapport via följande steg:Yes, you are able to download a .csv file with the data for any chart in a report via the following steps:

 1. Välj ellipserna i det övre högra hörnet i diagrammetSelect the ellipses in the top right corner of the chart
 2. Välj Exportera dataSelect Export data

  Hämta diagramdata

Kommer det att finnas andra rapporter?Are there going to be any other reports?

Ja!Yes! I själva verket planerar vi att utveckla liknande rapporter kring apprestanda och felrapportering.In fact we are planning to develop similar reports around app performance and error reporting.

Om du har särskilda kommentarer, frågor eller begäranden vill vi gärna höra om dem på vårt PowerApps-forum för idéer.If you have specific feedback, questions, or requests we would love to hear about them on our PowerApps Ideas forum.