Skapa en affärsregel för en entitet

Du kan skapa affärsregler och rekommendationer för att tillämpa logik och valideringar utan att skriva kod eller skapa pluginprogram. Affärsregler tillhandahåller ett enkelt gränssnitt för att implementera och underhålla snabbföränderliga och ofta använda regler.

Viktigt

Affärsregler som definierats för en entitet gäller både arbetsyteappar och modelldrivna appar om entiteten används i appen. Alla affärsregelåtgärder är inte tillgängliga på appar i arbetsytan för tillfället. Mer information: Skillnaderna mellan arbetsytan och modelldrivna appar

Om du vill skapa en affärsregel som gäller för ett formulär i en modelldriven app, se Skapa affärsregler för att tillämpa logik i ett formulär för modelldriven app.

Genom att kombinera villkor och åtgärder kan göra du följande med affärsregler:

 • Ange fältvärde
 • Rensa fältvärden
 • Ange fältkravsnivåer
 • Visa eller dölja fält
 • Aktivera eller inaktivera fält
 • Validera data och visa felmeddelanden
 • Skapa affärsrekommendationer baserade på affärsinformation.

Skillnader mellan arbetsyta och modelldrivna appar

Modelldrivna appar kan använda alla åtgärder som är tillgängliga på affärsregler, men inte alla åtgärder för affärsregler är tillgängliga för arbetsytans appar för tillfället. Följande åtgärder är inte tillgängliga på arbetsytans appar:

 • Visa eller dölja fält
 • Aktivera eller inaktivera fält
 • Skapa affärsrekommendationer baserade på affärsinformation.

Förutsättningar

Om du vill följa det här avsnittet, måste du byta till en miljö där du kan skapa och redigera entiteter.

Skapa en affärsregel

 1. Logga in på PowerApps, och klicka eller tryck på nedpilen för Data nära den vänstra kanten.

 2. I listan som visas kan du klicka eller tryck på entiteter.

 3. Öppna den entitet som du vill skapa en affärsregel för (öppna till exempel entiteten Konto), och dubbelklicka sedan på fliken Affärsregler.

 4. Klicka på Ny.

  Redigerarfönstret för affärsregler öppnas med ett enda villkor som redan har skapats för dig. Varje regel börjar med ett villkor. Affärsregeln kräver en eller flera åtgärder baserat på villkoret.

  Tips

  Om du vill ändra en befintlig affärsregel måste du inaktivera den innan du kan redigera den.

 5. Om du vill kan du lägga till en beskrivning i beskrivningsfältet i fönstrets övre vänstra hörn.

 6. Ange omfattningen, enligt följande:

  Om du väljer detta objekt... Omfattningen ställs in på...
  Entitet Modelldrivna formulär och server
  Alla formulär Modelldrivna formulär
  Särskilda formulär (formuläret Konto, till exempel) Bara det modelldrivna formuläret

  Tips

  Om du bygger upp en arbetsytaapp måste du använda entiteten som omfattas.

 7. Lägg till villkor För att lägga till fler villkor i affärsregeln:

  1. Dra komponenten Villkor från fliken Komponenter till ett plustecken i redigeraren.

   Lägga till ett villkor i en affärsregel

  2. Om du vill ange egenskaper för villkoret, klicka då på komponenten Villkor redigerarfönstret, och ange sedan egenskaperna i fliken Egenskaper på höger sida av skärmen. När du anger egenskaper, skapar Common Data Service ett uttryck längst ned i fliken Egenskaper.

  3. För att lägga till en ytterligare instruktion (OCH eller ELLER) till villkoret klickar du på Nytt i fliken Egenskaper om du vill skapa en ny regel, och anger sedan egenskaperna för den regeln. I fältet Regellogik kan du ange om du vill lägga till den nya regeln som ett OCH eller ett ELLER.

   Lägga till en ny regel i ett villkor

  4. När du är klar med att ange egenskaper för villkoret klickar du på Använd.

 8. Lägg till åtgärder. Lägg till en åtgärd:

  1. Dra en åtgärdskomponent från fliken Komponenter till ett plustecken bredvid komponenten Villkor. Dra åtgärden till ett plustecken bredvid en markering, om du vill att affärsregeln ska vidta åtgärden när villkoret är uppfyllt, eller till ett plustecken bredvid ett x om du vill att affärsregeln ska vidta åtgärden om villkoret inte uppfylls.

   Dra en åtgärd till en affärsregel

  2. Om du vill ange egenskaper för åtgärden, klicka då på komponenten Åtgärd i redigerarfönstret, och ange sedan egenskaperna i fliken Egenskaper.

  3. När du är klar med att ange egenskaper för villkoret klickar du på Använd.

 9. Lägg till en affärsrekommendation. (endast modelldrivna) För att lägga till en affärsrekommendation:

  1. Dra komponenten Rekommendation från fliken Komponenter till ett plustecken bredvid en Villkor-komponent. Dra komponenten Rekommendation till ett plustecken bredvid en markering, om du vill att affärsregeln ska vidta åtgärden när villkoret är uppfyllt, eller till ett plustecken bredvid ett x om du vill att affärsregeln ska vidta åtgärden om villkoret inte uppfylls.

  2. Om du vill ange egenskaper för rekommendationen, klicka då på komponenten Rekommendation i redigerarfönstret, och ange sedan egenskaperna i fliken Egenskaper.

  3. Om du vill lägga till fler åtgärder i rekommendationen, drar du dem från fliken Komponenter och anger sedan egenskaper för varje åtgärd i fliken Egenskaper.

   Anteckning

   När du skapar en rekommendation, lägger Common Data Service till en enskild åtgärd som standard. För att visa alla åtgärder i en rekommendation, klicka på Information i komponenten Rekommendation.

  4. När du är klar med att ange egenskaper för villkoret klickar du på Använd.

 10. Klicka på Validera i åtgärdsfältet om du vill validera affärsregeln.

 11. Klicka på Spara i åtgärdsfältet om du vill spara affärsregeln.

 12. Om du vill aktivera affärsregeln, markerar du den i lösningsutforskarfönstret och klickar sedan på Aktivera. Du kan inte aktivera affärsregeln från redigerarfönstret.

  Tips

  Här följer några tips att tänka på när du arbetar med affärsregler i redigerarfönstret:

  • Klicka på Ögonblicksbild i åtgärdsfältet om du vill ta en ögonblicksbild av allt i fönstret för affärsregler. Detta är användbart om du till exempel vill dela och få kommentarer på affärsregeln från en gruppmedlem.
  • Använd minikartan för att snabbt navigera till olika delar av processen. Detta är användbart när du har en komplicerad process som rullar utanför skärmen.
  • När du lägger till villkor, åtgärder och affärsrekommendationer i en affärsregel, skapar Common Data Service koden för affärsregeln längst ned i redigerarfönstret. Denna kod är skrivskyddad.

Lokalisera felmeddelanden som används i affärsregler

Om du har fler än ett språk för organisationen, kanske du vill lokalisera eventuella felmeddelanden som du har angett. Varje gång du anger ett meddelande skapas en etikett av systemet. Om du exporterar översättningarna inom din organisation kan du lägga till lokaliserade versioner av dina meddelanden och sedan importera dessa etiketter tillbaka till Common Data Service så att personer som använder andra språk än grundspråket kan se översatta meddelanden.