Distribuera en modelldriven app med hjälp av en lösning

Modelldrivna program distribueras i form av lösningskomponenter. När du har skapat ett modelldrivet program kan du låta andra miljöer använda detta genom att förpacka programmet i en lösning och sedan exportera det som en zip-fil. När lösningen (.zip-fil) som har importerats i målmiljön är paketerade appen tillgänglig för användning.

Lägga till en app i en lösning

För att distribuera din app skapar du en lösning så att appen kan förpackas för export.

 1. Logga in på PowerApps.

 2. Välj Lösningar och sedan Ny lösning.

 3. Fyll i fälten på sidan ny lösning och välj sedan spara. Mer information: Skapa en lösning

 4. Sidan Lösning visas. Välj lägg till befintlig, välj App, markera appen som du vill lägga till i lösningen och välj OK.

  Välj lösningskomponenter

 5. Om en sida för saknade nödvändiga komponenter visas rekommenderar vi att du väljer Ja, lägg till nödvändiga komponenter för att lägga till nödvändiga komponenter såsom entiteter, vyer, formulär, diagram och webbplatsöversikt som är delar av appen. Välj OK.

 6. På sidan Lösning, välj Spara och stäng.

Exportera en lösning

För att distribuera en app så att de kan importeras till en annan miljö och göras tillgängliga på Microsoft AppSource, exporterar du lösningen till en zip-fil. Sedan kan den zip-fil som innehåller program och komponenter importeras till andra miljöer.

 1. Öppna sidan Lösningar.

 2. Markera den lösning du vill exportera och välj sedan Exportera på verktygsfältet.

 3. På sidan Publicera anpassningar, välj Nästa.

 4. Om sidan Saknade nödvändiga komponenter visas, välj nästa.

 5. På sidan exportera systeminställningar, välj valfria funktioner som du vill använda och markera sedan nästa.

 6. På den pakettyp väljer automatiska eller hanterade, och markera sedan exportera. Mer information om typer av lösningspaket se lösningsöversikt.

 7. Beroende på dina inställningar för webbläsare skapas en zip.-paketfil och kopieras till standardmappen för hämtningsbara filer. Namnet på paketet baseras på det unika namnet på lösningen som läggs till med understreck och lösningens versionsnummer.

  Anteckning

  När du exporterar en app med en lösning exporteras inte appens URL.

Importera en lösning

När du tar emot zip-filen i lösningen som innehåller appen som du vill importera öppnar lösningskomponentsidan och importerar lösningen. När lösningen har importerats korrekt är appen tillgänglig i din miljö.

 1. Logga in på PowerApps.

 2. Välj Lösningar och sedan Importera på verktygsfältet.

 3. Bläddra till filen du vill importera och välj sedan Nästa.

 4. Välj Importera.

Se även

Ändra lösningens utgivarprefix