Bädda in en arbetsyteapp som personlig app i Team

Du kan dela en app som du skapat genom att bädda in den direkt i Microsoft Teams. När det är klart kan användarna välja + att lägga till din app i alla dina teamkanaler eller konversationer i det team du befinner dig i. Appen visas som en panel under flikar för ditt team.

Anteckning

Policyer för anpassade teamappar måste anges för att tillåta överföring av anpassade appar. Om du inte kan bädda in din app i Teams bör du kontrollera med din administratör att du har ställt in anpassade appinställningar.

Förutsättningar

Hämta appen

 1. Logga in på Power Apps och välj sedan appar på menyn.

  Visa listan med appar

 2. Välj Fler åtgärder (...) för den app du vill dela i Teams och välj sedan Lägg till i Teams.

  Lägg till i Teams

  Lägg till i Teams-panelen öppnas på höger sida av skärmen.

  Lägg till i Teams-panelen

 3. (Tillval) Om appen inte har någon beskrivning väljer du Redigera detaljer för att öppna appen i Power Apps Studio för att lägga till.

 4. (Tillval) Välj Avancerade inställningar om du vill lägga till ytterligare detaljer som Namn, Webbplats, Användningsvillkor, Sekretesspolicy, MPN ID (Microsoft Partner Network ID).

  Lägg till mer information

 5. Välj Hämta app. Power Apps skapar sedan din Teams manifestfil med den programbeskrivning och logotyp som du redan har konfigurerat i appen.

 6. Spara den hämtade filen.

Lägg till appen som en personlig app

 1. Om du vill lägga till appen som en personlig app eller som en flik på en kanal eller konversation väljer du Appar i den vänstra navigeringen och väljer sedan överför en egen app.

  Anteckning

  Endast överför en anpassad app visas endast om Teams-administratören har skapat en anpassad appolicy och aktiverat tillåt uppladdning av anpassade appar.

  Fliken Lägg till app

 2. Välj Lägg till om du vill lägga till appen som en personlig app eller välj Lägg till i team om du vill lägga till appen som en flik i en befintlig kanal eller konversation.

Publicera appen till Teams-katalogen

Om du är administratör kan du även Publicera appen i Microsoft Teams-katalogen.

Använd sammanhang från Teams

Om du vill skapa djupt integrerade appar med Teams kan du använda Teams sammanhangsberoende variabler med Param()-funktionen. Du kan t.ex. använda följande formel i skärmens egenskap Fill för att ändra bakgrunden för appen baserat på användarens tema i Teams:

Switch(
    Param("theme"),
    "dark",
    RGBA(
      32,
      31,
      31,
      1
    ),
    "contrast",
    RGBA(
      0,
      0,
      0,
      1
    ),
    RGBA(
      243,
      242,
      241,
      1
    )
  )

Om du vill testa appen publicerar du den och spelar den i Teams.

Följande kontextvariabler från Teams stöds:

 • nationella inställningar
 • channelId
 • channelType
 • chatId
 • groupId
 • hostClientType
 • subEntityId
 • teamId
 • teamType
 • tema
 • userTeamRole

Anteckning

Den här funktionen lades till i mars 2020. Om du har bäddat in din app i Teams före detta kan du behöva lägga till appen på nytt i Teams för att kunna använda den här funktionen.

Förbättra appens prestanda

Du kan även förladda din app inom Teams för att öka prestanda.

 1. Logga in på make.powerapps.com och välj sedan appar på menyn.

 2. Välj Fler åtgärder (...) för den app du vill dela i Teams och välj sedan Inställningar.

 3. I panelen panel Inställningar aktiverar Förladda app för utökad prestanda till Ja. Appen inaktiveras sedan i förväg när den är inbäddad i Teams.

  Förhandsinläsning av appen för förbättrad prestanda

 4. Du kan ta bort och lägga till din app i Teams igen för att ändringarna ska börja gälla.

Anteckning

Detta gör det möjligt för användare att ladda ned appen och autentisering pågår för inbäddade scenarier. Användarna kan emellertid inte köra appen förrän autentiseringen har slutförts. På så sätt blir dina AppData inte tillgängliga för oautentiserade användare.

Se även

Välkommen till Microsoft Teams