Data, efterlevnad och styrning

Data är livsnerven och det inneboende värdet hos många organisationer, även för dem vars verksamhet främst är materiella varor och tjänster i stället för information. Dessa data måste vara:

  • Skyddas från interna och externa angripare som skulle dra nytta av dess innehåll eller utnyttja och utpressa dess värde (ransomware).
  • Följer organisationens policyer och myndighetsregler.
  • Styrs över tid för att säkerställa dess skydd och efterlevnad och för en planerad föråldring.

Följ de här stegen i Nolltillit Snabb moderniseringsplan (RaMP) för dina data:

Nästa steg

Steg 2. Återställningsberedskap för utpressningstrojaner