RegDelNull v1.11

Av Mark Russinovich

Publicerad: 4 juli 2016

Laddaned Ladda ned RegDelNull(511 KB)

Introduktion

Det här kommandoradsverktyget söker efter och gör att du kan ta bort registernycklar som innehåller inbäddade null-tecken och som annars inte kan återställas med standardverktyg för registerredigering. Obs! Om du tar bort registernycklar kan det leda till att de program som de är associerade med misslyckas.

Använda RegDelNull

Användning: regdelnull-sökväg > [-s]

Parameter Beskrivning
-s Upprepas till undernycklar.

Här är ett exempel på RegDelNull när det används i ett system där RegHide-exempelprogrammet har skapat en null-inbäddad nyckel:

C:\>regdelnull hklm -sRegDelNull v1.10 - Delete Registry keys with embedded Nulls 

Copyright (C) 2005-2006 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com
Null-embedded key (Nulls are replaced by '*'):
HKLM\SOFTWARE\Systems Internals\Can't touch me!*
Delete (y/n) y
Scan complete.

Laddaned Ladda ned RegDelNull(511 KB)

Körs på:

  • Klient: Windows Vista (32-bitars) och senare
  • Server: Windows Server 2008 (32-bitars) och senare
  • Nano Server: 2016 och senare