Unity-självstudier

HoloLens 2 användare

För närvarande är alla våra självstudier, utbildningsmoduler och exempelappar Unity- eller Unreal-baserade. När vi utvecklar innehåll för andra motorer och plattformar hittar du dem under relevant rubrik i innehållsförteckningen.

HoloLens 2 självstudier

Självstudierna HoloLens 2 Grunderna för Unity är utformade för att lära ut tekniker och metodtips för utveckling av program med mixad verklighet. Självstudierna baseras på Mixed Reality Toolkit 2.7 (MRTK 2.7) eller senare.

HoloLens 1 självstudier