Konfigurera Ditt Unreal-projekt

Vi rekommenderar att du installerar Unreal Engine version 4.25 eller senare för att dra full nytta av den inbyggda HoloLens supporten.

Gå till fliken Bibliotek i Startprogrammet för episka spel, välj listrilen bredvid Starta och klicka på Alternativ. Under Målplattformar väljer du HoloLens 2 och klickar på Tillämpa. Unreal Install Option HoloLens 2

Importera Mixed Reality Toolkit for Unreal

MRTK

Mixed Reality Toolkit (MRTK) är en plattformsoberoende plattformsoberoende plattform med öppen källkod development kit för program med mixad verklighet. MRTK tillhandahåller ett plattformsoberoende indatasystem, grundläggande komponenter och vanliga byggstenar för rumsliga interaktioner. Verktygslådan är avsedd att påskynda utvecklingen av program som riktar Microsoft HoloLens, Windows Mixed Reality integrerande headset (VR) och OpenVR-plattformen.

Om du inte redan har ett mixed reality-projekt följer du de tre första avsnitten i självstudierna HoloLens 2 Komma igång för att förbereda ett projekt för MRTK.

Introduktion till MRTK Hub for Unreal

Vi rekommenderar att du använder MRTK Hub för att hämta MRTK-plugin-program. Det är ett nytt sätt för utvecklare att identifiera och uppdatera Microsoft Mixed Reality-plugin-program och lägga till dem i sina Unreal-projekt. Du kan visa plugin-program, se deras beroenden och installera dem i projektet utan att lämna Unreal Editor.

  • Upptäck nya Microsoft Mixed Reality-plugin-program och installera dem och deras beroenden i ditt Unreal-projekt.
  • Håll dina Microsoft Mixed Reality-plugin-program uppdaterade.
  • Ta bort Microsoft Mixed Reality plugin-program från ditt projekt om du inte längre behöver dem.

Anteckning

MRTK Hub for Unreal är endast tillgänglig för Unreal Engine version 4.26 eller senare. För Unreal Engine version 4.25 kan du hämta MRTK-plugin-program från Unreal Engine Marketplace eller GitHub enligt beskrivningen i avsnittet Komma igång .

Installera MRTK Hub

Ladda ned plugin-programmet från Unreal Engine Marketplace,öppna projektet och aktivera sedan plugin-programmet från Mixed Realitymenyn Plugin-program. Starta om redigeraren när du uppmanas till det.

Aktivera MRTK Hub-plugin-programmet

När plugin-programmet har aktiverats för ditt projekt kan du komma åt hubben från verktygsfältsknappen.

Öppna FÖNSTRET MRTK Hub

Installera plugin-program för mixad verklighet

Om du vill installera ett plugin-program med hjälp av hubben väljer du det plugin-program som du vill lägga till i projektet och trycker sedan på knappen Installera. Om du vill ladda ned plugin-programmet kontrollerar du att det inte finns några konflikter i rutan Problem och trycker på Bekräfta. När plugin-programmet har laddats ned uppmanas du att starta om redigeraren. Tyvärr kan vi inte starta om redigeraren automatiskt åt dig. ibland startar den nya redigeringsinstansen innan installationen är klar.

Installera ett plugin-program med MRTK Hub

När du har stängt redigeraren visas en kommandotolk med en förloppslist för att packa upp det nedladdade plugin-programmet. En kommandotolk visas för varje plugin-program som installeras. När uppackningen är klar kan du öppna redigeraren igen och fortsätta med utvecklingsresan för mixad verklighet.

MRTK Hub packar upp ett plugin-program via kommandotolken

Viktigt

När plugin-programmet har installerats måste det checkas in i källkontrollen precis som andra plugin-program på projektnivå.

Uppdatera plugin-program för mixad verklighet

Om du vill uppdatera ett plugin-program med hjälp av hubben väljer du det plugin-program som du vill uppdatera i listan och trycker på knappen Installera. Om du vill ladda ned det uppdaterade plugin-programmet kontrollerar du att det inte finns några konflikter i rutan Problem och trycker på Bekräfta. Du uppmanas att starta om redigeraren för att slutföra uppdateringen. Plugin-uppdateringar görs under redigeringsprogrammets start så du behöver inte vänta tills någon uppackning har slutförts innan du öppnar redigeraren igen.

Uppdatera ett plugin-program via MRTK Hub

Ta bort plugin-program för mixad verklighet

Om du vill avinstallera ett plugin-program med hjälp av hubben väljer du det plugin-program som du vill ta bort och väljer sedan den version som du har installerat i listrutan. Om du vill ta bort plugin-programmet kontrollerar du att det inte finns några konflikter i rutan Problem och trycker på Bekräfta. Du uppmanas att starta om redigeraren för att slutföra borttagningen.

Ta bort ett plugin-program via MRTK Hub

Granska ändringar och identifiera inkompatibiliteter

Du kan visa de exakta ändringar som kommer att göras i projektet i det nedre avsnittet i hubbens fönster. Härifrån kan du se de plugin-program som kommer att läggas till eller tas bort från projektet tillsammans med eventuella inkompatibiliteter som kan orsaka problem när ändringarna har gjorts.

Anteckning

Problemlistan visar inkompatibiliteter i Unreal-motorns version och beroendeversioner av plugin-program, men den åtgärdar eller föreslår inte automatiskt korrigeringar av problem.

Försöka installera ett inkompatibelt plugin-program

Anteckning

Om du inte vill använda MRTK för Unreal måste du själv skapa skript för alla interaktioner och beteenden.