Mixed Reality sceninnehåll

När du lägger till MRTK i en scen skapas ett MixedRealitySceneContent gameobject. Det här objektet fungerar som en dedikerad plats att placera och instansiera Mixed Reality innehåll för att säkerställa att det skalas korrekt över många olika upplevelser. Gameobject har motsvarande MixedRealitySceneContent monobehavior, som kan konfigureras via parametern Justeringstyp. Den här parametern kan ha följande värden.

  • AlignWithExperienceScale – Justerar innehållet baserat på målupplevelsens skala och innehållsförskjutning som angetts i konfigurationsprofilens Experience Inställningar

  • AlignWithHeadHeight – Justerar innehållet till y-positionen för användarens huvud, vilket är platsen för huvudkameran.

    Mixed Reality sceninnehållsobjekt som skapats i redigeraren