การแนบสินค้าคงคลังกับวัตถุที่ให้บริการ

ข้อสำคัญ

Dynamics 365 for Finance and Operations ได้พัฒนาแอพลิเคชันที่สร้างมาสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะในการช่วยคุณจัดการกับฟังก์ชันธุรกิจเฉพาะเจาะจง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ดูที่ คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365

หัวข้อนี้อธิบายวิธีการแนบวัตถุที่ให้บริการสินค้าคงคลัง เมื่อคุณแนบสินค้ากับวัตถุที่ให้บริการ คุณสามารถควบคุมและรายงานกิจกรรมการบริการที่ดำเนินการสำหรับสินค้า

ก่อนที่คุณจะสามารถแนบรายการกับออบเจ็กต์บริการได้ คุณต้องสร้างรายการในฟอร์ม รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่นำออกใช้

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแนบสินค้าคงคลังกับวัตถุที่ให้บริการ

  1. คลิก การจัดการบริการ > ตั้งค่า > บริการออบเจ็กต์ > บริการออบเจ็กต์

  2. ในฟิลด์ หมายเลขสินค้า ให้เลือกรายการเพื่อแนบกับออบเจกต์บริการ

  3. บันทึกออบเจกต์บริการ

รายการได้แนบกับออบเจกต์บริการ และมิติสินค้าคงคลังใดๆ ที่ระบุให้กับรายการจะได้รับการคัดลอกไปยังออบเจกต์บริการ

ดูเพิ่มเติมที่

ภาพรวมของวัตถุที่ให้บริการ