สร้างและจัดการพื้นที่ทำงานใน Power BI 

ปานกลาง
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Power BI
Power Platform

มอดูลนี้อธิบายถึงวิธีที่คุณสามารถแชร์รายงานและชุดข้อมูลกับผู้ใช้ของคุณ และวิธีสร้างกลยุทธ์การปรับใช้ที่เหมาะสมสำหรับคุณและองค์กรของคุณ นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสายข้อมูลใน Microsoft Power BI อีกด้วย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ในโมดูลนี้ คุณจะต้อง:

  • กระจายรายงานหรือแดชบอร์ด
  • ติดตามการใช้งานและประสิทธิภาพ
  • แนะนำกลยุทธ์วงจรชีวิตการพัฒนา
  • แก้ไขปัญหาข้อมูลโดยการดูสายข้อมูล
  • กำหนดค่าการป้องกันข้อมูล

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

ไม่มี