แหล่งข้อมูล Power BI

ตารางต่อไปนี้แสดงแหล่งข้อมูลที่ Power BI สนับสนุนสำหรับชุดข้อมูล รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ DirectQuery และเกตเวย์ข้อมูลภายในองค์กร สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกระแสข้อมูล ให้ดูที่ เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลสำหรับ Power BI กระแสข้อมูล

หมายเหตุ

เนื่องจากตารางนี้ยาวมาก เราจึงแยกตารางตามตัวอักษรเพื่อรักษาส่วนหัว

แหล่งข้อมูล A-B

แหล่งข้อมูล เชื่อมต่อจากเดสก์ท็อป เชื่อมต่อและรีเฟรชจากบริการ DirectQuery/Live Connection เกตเวย์ (ที่รองรับ) เกตเวย์ (จำเป็น) กระแสข้อมูล Power BI
ฐานข้อมูล Access ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ 1 ใช่ ใช่
ActiveDirectory ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
Adobe Analytics ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
Amazon Redshift ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่
appFigures ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
คิวบ์ AtScale ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
Azure Analysis Services ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
พื้นที่เก็บข้อมูล Azure Blob ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่
Azure Cosmos DB ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
Azure Cost Management ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
Azure Data Explorer (Kusto) ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่
Azure Data Lake Storage Gen1 ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
Azure Data Lake Storage Gen2 ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่
Azure Databricks ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
Azure DevOps ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
Azure DevOps Server ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่
Azure HDInsight (HDFS) ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
Azure HDInsight Spark ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ใช่
ฐานข้อมูล Azure SQL ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่
Azure Synapse ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่
พื้นที่เก็บข้อมูล Azure Table ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่
BI Connector ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่
BI360 - การรายงานการจัดทำงบประมาณและการเงิน ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่

แหล่งข้อมูล C-D

แหล่งข้อมูล เชื่อมต่อจากเดสก์ท็อป เชื่อมต่อและรีเฟรชจากบริการ DirectQuery/Live Connection เกตเวย์ (ที่รองรับ) เกตเวย์ (จำเป็น) กระแสข้อมูล Power BI
Data Virtuality LDW ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่
Data.World - รับชุดข้อมูล ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
Microsoft Dataverse ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ใช่
Denodo ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่
Dremio ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่
Dynamics 365 (ออนไลน์) ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
Dynamics 365 Business Central ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
Dynamics 365 Business Central (ภายในองค์กร) ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
Dynamics 365 Customer Insights ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
Dynamics NAV ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่

แหล่งข้อมูล E-G

แหล่งข้อมูล เชื่อมต่อจากเดสก์ท็อป เชื่อมต่อและรีเฟรชจากบริการ DirectQuery/Live Connection เกตเวย์ (ที่รองรับ) เกตเวย์ (จำเป็น) กระแสข้อมูล Power BI
แหล่งข้อมูล Emigo ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
Entersoft Business Suite ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
Essbase ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่
Exasol ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่
Excel ใช่ 2 ใช่ 2 ไม่ใช่ ใช่ 2 ไม่ใช่ 3 ใช่
ไฟล์ ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
โฟลเดอร์ ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
GitHub ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
Google Analytics ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
Google BigQuery ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่

แหล่งข้อมูล H-K

แหล่งข้อมูล เชื่อมต่อจากเดสก์ท็อป เชื่อมต่อและรีเฟรชจากบริการ DirectQuery/Live Connection เกตเวย์ (ที่รองรับ) เกตเวย์ (จำเป็น) กระแสข้อมูล Power BI
ไฟล์ Hadoop (HDFS) ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
Hive LLAP ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
HDInsight Interactive Query ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
IBM DB2 ใช่ ใช่ ใช่ 7 ใช่ ไม่ใช่ ใช่
ฐานข้อมูล IBM Informix ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
IBM Netezza ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่
Impala ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
Indexima ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่
Industrial App Store ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
เส้นตารางข้อมูล ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
InterSystems IRIS ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่
คลังข้อมูล Intune ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
Jethro ODBC ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่
JSON ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่** ไม่ใช่ 3 ใช่
Kyligence Enterprise ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่

M-O แหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูล เชื่อมต่อจากเดสก์ท็อป เชื่อมต่อและรีเฟรชจากบริการ DirectQuery/Live Connection เกตเวย์ (ที่รองรับ) เกตเวย์ (จำเป็น) กระแสข้อมูล Power BI
MailChimp ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
MariaDB ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่
Marketo ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
MarkLogic ODBC ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่
Microsoft Azure Consumption Insights ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
Microsoft Exchange ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
Microsoft Exchange Onlineบัญชีบุคคล8 ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ใช่
การรักษาความปลอดภัยของ Microsoft Graph ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
Mixpanel ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
MySQL ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
OData ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่
ODBC ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
Oledb ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่
Oracle ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่

แหล่งข้อมูล P-R

แหล่งข้อมูล เชื่อมต่อจากเดสก์ท็อป เชื่อมต่อและรีเฟรชจากบริการ DirectQuery/Live Connection เกตเวย์ (ที่รองรับ) เกตเวย์ (จำเป็น) กระแสข้อมูล Power BI
Paxata 6 ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
PDF ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 3 ใช่
Planview Enterprise One - CMT ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
Planview Enterprise One - PRM ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
Planview Projectplace ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
PostgreSQL ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่
กระแสข้อมูล Power BI ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ใช่
ชุดข้อมูล Power BI ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
กระแสข้อมูล Power Platform ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ใช่
สคริปต์ Python ใช่ ใช่ 4 ไม่ ใช่ 4 ใช่ ไม่ใช่
QubolePresto ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่
Quick Base ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่
QuickBooks Online ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
สคริปต์ R ใช่ ใช่ 4 ไม่ ใช่ 4 ไม่ใช่ ไม่ใช่
Roamler ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่

แหล่งข้อมูล S

แหล่งข้อมูล เชื่อมต่อจากเดสก์ท็อป เชื่อมต่อและรีเฟรชจากบริการ DirectQuery/Live Connection เกตเวย์ (ที่รองรับ) เกตเวย์ (จำเป็น) กระแสข้อมูล Power BI
ออบเจ็กต์ Salesforce ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ใช่
รายงาน Salesforce ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ใช่
เซิร์ฟเวอร์ข้อความ SAP Business Warehouse ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
เซิร์ฟเวอร์ SAP Business Warehouse ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
SAP HANA ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
โฟลเดอร์ SharePoint ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 4 ใช่
รายการ SharePoint ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 4 ใช่
รายการ SharePoint Online ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่
Smartsheet ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ใช่
Snowflake ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่
Spark ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่
SparkPost ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
SQL Server ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
SQL Server Analysis Services ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่
Stripe ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
SurveyMonkey ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
SweetIQ ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
Sybase ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ใช่ ใช่

แหล่งข้อมูล T-Z

แหล่งข้อมูล เชื่อมต่อจากเดสก์ท็อป เชื่อมต่อและรีเฟรชจากบริการ DirectQuery/Live Connection เกตเวย์ (ที่รองรับ) เกตเวย์ (จำเป็น) กระแสข้อมูล Power BI
TeamDesk ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
TenForce ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
Teradata ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
Text/CSV ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 3 ใช่
Twilio ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
tyGraph ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
Vertica ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
เว็บ ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ใช่ 6 ใช่
Webtrends ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
Workforce Dimensions ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
XML ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 4 ใช่
Zendesk ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่

1 ได้รับการสนับสนุนกับตัวให้บริการ ACE OLEDBที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องเดียวกันเป็นเกตเวย์

2 Excel 1997-2003 ไฟล์ (.xls) ต้องการตัวให้บริการ ACE OLEDB

3 ต้องมี for the on-premises version of the technology.

4 ได้รับการสนับสนุนเฉพาะ ด้วยเกตเวย์ส่วนบุคคลเท่านั้น

5 ต้องมี.html .xls และฐานข้อมูล Access

6 Paxata ที่ได้รับการสนับสนุนในเวอร์ชันของ Power BI Desktopที่เซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BIการสนับสนุน ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนในรายงาน Power BI ที่ได้เผยแพร่ไปยังเซิร์ฟเวอร์รายงานของ Power BI ดู แหล่งข้อมูลรายงาน Power BI ในเซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI สำหรับรายการของแหล่งข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุน

7 DirectQuery จะใช้งานได้ถูกต้องกับตัวเชื่อมต่อ IBM DB2 ใน Power BI Desktop อย่างไรก็ตาม DirectQuery จะใช้ไม่ได้ กับ IBM DB2 เมื่อใช้โปรแกรมควบคุม IBM เพื่อเชื่อมต่อกับ IBM DB2

ไม่สามารถแสดงการประชุมที่เป็นกิจวัตร 8 รายการเมื่อนําเข้าโดยใช้Exchange Onlineเชื่อมต่อ

ข้อควรพิจารณาและข้อจำกัด

 • มีตัวเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับ Power BI Desktop หลายตัวที่จำเป็นต้องใช้ Internet Explorer 10 (หรือใหม่กว่า) เพื่อการรับรองความถูกต้อง
 • บางแหล่งข้อมูลสามารถใช้งานได้ใน Power BI Desktop ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับเซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI แต่ไม่ได้รับการรองรับเมื่อเผยแพร่ไปยังเซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI ดู แหล่งข้อมูลรายงาน Power BI ในเซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI สำหรับรายการของแหล่งข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุน
 • Power BI Desktop คิวบริการของ Power BIอาจส่งหลายคิวรีให้กับคิวรีที่ระบุ เพื่อรับข้อมูล schema หรือข้อมูลเอง โดยขึ้นอยู่กับส่วนว่าข้อมูลถูกแคชหรือไม่ ลักษณะการพฤติกรรมนี้เกิดจากการออกแบบ

การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว (SSO) สำหรับแหล่งข้อมูล DirectQuery

เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือก SSO และผู้ใช้ของคุณจะเข้าถึงรายงานที่สร้างขึ้นบนยอดของแหล่งข้อมูล Power BI จะส่งข้อมูลประจำตัว Azure AD ที่รับรองความถูกต้องของผู้ใช้ในการคิวรีไปยังแหล่งข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยให้ Power BI เป็นไปตามการตั้งค่าความปลอดภัยที่มีการกำหนดค่าในระดับแหล่งข้อมูล ตัวเลือก SSO จะมีผลต่อชุดข้อมูลทั้งหมดที่ใช้แหล่งข้อมูลนี้ แต่จะไม่มีผลต่อวิธีการรับรองความถูกต้องที่ใช้สำหรับสถานการณ์สมมติการนำเข้า แหล่งข้อมูลต่อไปนี้สนับสนุน SSO สำหรับการเชื่อมต่อผ่านทาง DirectQuery:

 • ฐานข้อมูล Azure SQL
 • Azure Synapse
 • Impala
 • SAP HANA
 • SAP BW
 • SAP BW Message Server
 • Snowflake
 • Spark
 • SQL Server
 • Teradata

ขั้นตอนถัดไป

เชื่อมต่อกับข้อมูลใน Power BI Desktop
การใช้ DirectQuery ใน Power BI
เกตเวย์ข้อมูลภายในองค์กรคืออะไร
แหล่งข้อมูลรายงาน Power BI ใน Power BI Report Server