การสร้างกระแสข้อมูล

กระแสข้อมูล คือคอลเลกชันของตารางที่สร้างขึ้นและจัดการในพื้นที่บริการของ Power BIบริการ ตาราง คือชุดของคอลัมน์ที่ใช้เพื่อเก็บข้อมูล ซึ่งเหมือนกับตารางที่อยู่ภายในฐานข้อมูล คุณสามารถเพิ่มและแก้ไขตารางในกระแสข้อมูลได้ และสามารถจัดการตารางเวลาการรีเฟรชข้อมูลได้โดยตรงจากพื้นที่งานที่มีการสร้างกระแสข้อมูล

เมื่อต้องการสร้างกระแสข้อมูล ให้เปิดใช้บริการของ Power BI ในเบราว์เซอร์ จากนั้นเลือก พื้นที่ทำงาน (กระแสข้อมูลไม่พร้อมใช้งานใน พื้นที่ทำงานของฉัน ในบริการของ Power BI) จากบานหน้าต่างด้านซ้าย ดังที่แสดงในหน้าจอต่อไปนี้ คุณยังสามารถสร้างพื้นที่ทำงานใหม่ได้ ซึ่งใช้เพื่อสร้างกระแสข้อมูลชุดใหม่ เริ่มต้นกระแสข้อมูล

มีหลายวิธีในการสร้างหรือสร้างอยู่ด้านบนของกระแสข้อมูลใหม่:

ส่วนต่อไปนี้จะสำรวจแนวทางในการสร้างกระแสข้อมูลโดยละเอียดสำหรับแต่ละแต่ละวิธี

หมายเหตุ

ผู้ใช้สามารถสร้างกระแสข้อมูลได้ในพื้นที่Premiumผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้งาน Pro และผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้งาน Premium ต่อผู้ใช้ (PPU)

สร้างกระแสข้อมูลโดยใช้กําหนดตารางใหม่

การใช้ตัวเลือก กําหนดตารางใหม่ ช่วยให้คุณสามารถกําหนดตารางใหม่และเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลใหม่ เลือกตัวเชื่อมต่อ

เมื่อคุณเลือกแหล่งข้อมูล คุณจะได้รับแจ้งเตือนให้ระบุการตั้งค่าการเชื่อมต่อ ที่รวมถึงบัญชีที่ใช้เมื่อทำการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล ดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้ ตัวเชื่อมต่อ azure sql

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณสามารถเลือกข้อมูลที่จะใช้กับตารางของคุณ เมื่อคุณเลือกข้อมูลและแหล่งข้อมูล Power BI จะเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลอีกครั้งเพื่อเก็บข้อมูลในการรีเฟรชกระแสข้อมูล ตามความถี่ที่คุณจะได้เลือกในขั้นตอนถัดไป เลือกตาราง

เมื่อคุณเลือกข้อมูลเพื่อใช้งานในตาราง คุณสามารถใช้ตัวแก้ไขกระแสข้อมูลเพื่อปรับรูปร่างหรือแปลงข้อมูลนั้นให้อยู่ในรูปแบบที่จําเป็นเพื่อใช้ในกระแสข้อมูลได้

สร้างกระแสข้อมูลโดยใช้ตารางที่เชื่อมโยง

การสร้างกระแสข้อมูลโดยใช้ตารางที่เชื่อมโยงช่วยให้คุณสามารถอ้างอิงตารางที่มีอยู่ซึ่งกําหนดไว้ในกระแสข้อมูลอื่นได้แบบอ่านอย่างเดียว รายการต่อไปนี้อธิบายถึงเหตุผลบางประการที่คุณอาจเลือกวิธีการนี้:

  • ถ้าคุณต้องการใช้ตารางซวลในหลายกระแสข้อมูล เช่น ตารางวันที่หรือตารางการค้นหาแบบคงที่ คุณควรสร้างตารางหนึ่งครั้ง และจากนั้นอ้างอิงกับกระแสข้อมูลอื่น ๆ

  • ถ้าคุณต้องการหลีกเลี่ยงการสร้างการรีเฟรชหลายครั้งในแหล่งข้อมูล คุณควรใช้ตารางที่เชื่อมโยงเพื่อจัดเก็บข้อมูลและหน้าที่เป็นแคช การดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริโภคที่ตามมาทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากตารางนั้นได้ ซึ่งลดภาระให้กับแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  • ถ้าคุณต้องการผสานระหว่างสองตาราง

หมายเหตุ

ตารางที่เชื่อมโยงพร้อมใช้งานเฉพาะกับ Power BI Premiumเท่านั้น

สร้างกระแสข้อมูลโดยใช้ตารางที่ประมวลผล

การสร้างกระแสข้อมูลโดยใช้ตารางที่ประมวลผลช่วยให้คุณสามารถอ้างอิงตารางที่เชื่อมโยงและดําเนินการกับด้านบนของตารางได้แบบเขียนอย่างเดียว ผลลัพธ์คือตารางใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระแสข้อมูล เมื่อต้องการแปลงตารางที่เชื่อมโยงไปเป็นตารางที่ประมวลผล คุณสามารถสร้างคิวรีใหม่จากการดําเนินการผสานหรือถ้าคุณต้องการแก้ไขหรือแปลงตาราง ให้สร้างการอ้างอิงหรือการดําเนินการสครั้งครั้งของตาราง

วิธีการสร้างตารางที่ประมวลผล

เมื่อคุณมีกระแสข้อมูลพร้อมรายการตาราง คุณสามารถคํานวณตารางเหล่านั้นได้ ที่เครื่องมือการเขียนกระแสข้อมูล บริการของ Power BI ให้คุณเลือก แก้ไขตาราง จากนั้นคลิกขวาที่ตารางที่คุณต้องการใช้เป็นพื้นฐานในตารางที่คํานวณและต้องการคํานวณด้วย ในเมนูบริบท ให้คุณเลือก การอ้างอิง เพื่อให้ตารางมีสิทธิ์เป็นตารางที่ประมวลผล ต้อง เลือกที่ ตัวเลือก เปิดใช้งานโหลด ดังที่แสดงในภาพต่อไปนี้ คลิกขวาที่ตารางเพื่อแสดงเมนูบริบทนี้

สร้างตารางที่ประมวลผลขั้นตอนที่ 1

เมื่อเลือก เปิดใช้งาน โหลด แล้วคุณจะสร้างตารางใหม่ที่แหล่งข้อมูลเป็นตารางที่อ้างอิง ไอคอนจะเปลี่ยนและแสดงไอคอน ที่คำนวณไว้ ดังที่แสดงในภาพต่อไปนี้

สร้างตารางที่ประมวลผลขั้นตอนที่ 2

การแปลงข้อมูลใด ๆ ที่คุณปฏิบัติกับตารางที่สร้างขึ้นใหม่นี้ จะถูกเรียกใช้ในข้อมูลที่มีอยู่แล้วในที่จัดเก็บกระแสข้อมูล Power BI ซึ่งหมายความว่าคิวรีนั้นไม่ได้เรียกใช้กับแหล่งข้อมูลภายนอกที่มีการนำเข้าข้อมูลมา (เช่น ฐานข้อมูล SQL ที่มีการดึงข้อมูลมา) แต่มีการดำเนินการกับข้อมูลที่อยู่ในที่เก็บกระแสข้อมูลอยู่แล้ว

กรณีตัวอย่างการใช้ การแปลงชนิดใดที่สามารถใช้งานกับตารางที่ประมวลผลแล้วได้ การแปลงใดก็ตามที่คุณมักจะระบุถึงโดยใช้อินเตอร์เฟสผู้ใช้ของการแปลงใน Power BI หรือ M Editor จะได้รับการรองรับเมื่อทำการคำนวณในที่จัดเก็บ

พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้: คุณมีตาราง บัญชี ที่ประกอบด้วยข้อมูลดิบของลูกค้าทั้งหมดจากการสมัครใช้งาน Dynamics 365 นอกจากนี้คุณยังมีข้อมูลดิบของ ServiceCalls จากศูนย์บริการ โดยที่มีข้อมูลจากการโทรศัพท์สนับสนุนที่ทำจากบัญชีอื่นในแต่ละวันของทั้งปี

ลองนึกดูว่าคุณต้องการ เพิ่ม ข้อมูลจาก ServiceCalls ในตาราง บัญชี ก่อนอื่นคุณต้องรวบรวมข้อมูลจาก ServiceCalls เพื่อคำนวณจำนวนของการโทรศัพท์สนับสนุนในปีก่อนที่ทำให้แต่ละบัญชี

สร้างตารางที่ประมวลผลขั้นตอนที่ 3

จากนั้น คุณต้องผสานตาราง บัญชี กับ ตาราง ServiceCallsAggregated เพื่อคํานวณตาราง บัญชีที่ เพิ่มข้อมูล

สร้างตารางที่ประมวลผลขั้นตอนที่ 4

และจากนั้นคุณจะเห็นผลลัพธ์ ดังที่แสดง EnrichedAccount ในภาพต่อไปนี้

สร้างตารางที่ประมวลผลขั้นตอนที่ 5

เท่านั้นเอง การแปลงได้ดำเนินการกับข้อมูลในกระแสข้อมูลที่อยู่ในการสมัครใช้งาน Power BI Premium ไม่ใช่กับข้อมูลต้นทาง

หมายเหตุ

ตารางที่ประมวลผลเป็นคุณลักษณะ premium เท่านั้น

สร้างกระแสข้อมูลโดยใช้โฟลเดอร์ CDM

การสร้างกระแสข้อมูลจากโฟลเดอร์ CDM ช่วยให้คุณสามารถอ้างอิงตารางที่เขียนโดยแอปพลิเคชันอื่นในรูปแบบCommon Data Model (CDM) คุณได้รับพร้อมท์ให้กำหนดเส้นทางที่สมบูรณ์ไปยังไฟล์รูปแบบ CDM ที่จัดเก็บไว้ใน ADLS Gen 2

สร้างตารางที่ประมวลผลขั้นตอนที่ 6

มีข้อกำหนดสองสามข้อสำหรับการสร้างกระแสข้อมูลจากโฟลเดอร์ CDM ตามรายการที่อธิบายต่อไปนี้:

  • บัญชี ADLS Gen 2 ต้องมีการตั้งค่าสิทธิ์ที่เหมาะสมเพื่อให้ PBI เข้าถึงไฟล์ได้

  • บัญชี ADLS Gen 2 ต้องสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ที่พยายามสร้างกระแสข้อมูล

  • การสร้างกระแสข้อมูลจากโฟลเดอร์ CDM สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ทำงานใหม่เท่านั้น

  • URL ต้องเป็นเส้นทางไฟล์ทางตรงไปยังไฟล์ JSON และใช้จุดสิ้นสุด ADLS Gen 2 ซึ่งไม่รองรับ blob.core

สร้างกระแสข้อมูลโดยใช้นำเข้า/ส่งออก

การสร้างกระแสข้อมูลโดยใช้นำเข้า/ส่งออกช่วยให้คุณนำเข้ากระแสข้อมูลจากไฟล์ การดำเนินการนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าคุณต้องการบันทึกสำเนากระแสข้อมูลแบบออฟไลน์ หรือย้ายกระแสข้อมูลจากพื้นที่ทำงานหนึ่งไปยังอีกพื้นที่ทำงานหนึ่ง

เมื่อต้องการส่งออกกระแสข้อมูล ให้เลือกกระแสข้อมูลที่คุณสร้างขึ้นและเลือกรายการเมนู เพิ่มเติม(จุดไข่ปลา) เพื่อขยายตัวเลือกจากนั้นเลือก ส่งออก .json คุณได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการดาวน์โหลดกระแสข้อมูลที่แสดงในรูปแบบ CDM

สร้างตารางที่ประมวลผลขั้นตอนที่ 7

หากต้องการนำเข้ากระแสข้อมูล ให้เลือกกล่องนำเข้าและอัปโหลดไฟล์ Power BI สร้างกระแสข้อมูลสำหรับคุณและอนุญาตให้คุณบันทึกกระแสข้อมูลตามที่เป็นอยู่หรือเพื่อทำการแปลงเพิ่มเติม

ขั้นตอนถัดไป

เมื่อคุณสร้างกระแสข้อมูล คุณอาจใช้ Power BI Desktop และ บริการของ Power BI เพื่อสร้างชุดข้อมูล รายงาน แดชบอร์ด และแอปที่ใช้ข้อมูลที่คุณป้อนเข้ากระแสข้อมูลของ Power BI ซึ่งจะช่วยให้คุณได้ข้อมูลเชิงลึกในกิจกรรมธุรกิจ บทความต่อไปนี้จะลงรายละเอียดที่ลึกขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้งานทั่วไปสำหรับกระแสข้อมูล: