การสร้างเอนทิตีที่ประมวลผลในกระแสข้อมูล

คุณสามารถดำเนินการ การประมวลผลในที่จัดเก็บ ได้เมื่อใช้กระแสข้อมูลที่มีการสมัครใช้งาน Power BI Premium ซึ่งจะช่วยให้คุณคํานวณกระแสข้อมูลที่มีอยู่แล้วส่งกลับผลลัพธ์ที่ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างและการวิเคราะห์รายงานได้

เอนทิตีที่ประมวลผลใน Power BI Premium

เมื่อต้องการทำเนินการการคำนวณในที่จัดเก็บ คุณต้องสร้างกระแสข้อมูลและนำข้อมูลเข้าที่จัดเก็บกระแสข้อมูลของ Power BI ก่อนเป็นอันดับแรก หลังจากที่คุณมีกระแสข้อมูลที่มีข้อมูลแล้ว คุณสามารถสร้าง เอนทิตี ที่ประมวลผล ไว้ ได้ ซึ่งเป็นเอนทิตีที่ใช้ประมวลผลในที่จัดเก็บ

คุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลของกระแสข้อมูลไปยัง Power BI ได้สองวิธี:

ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการสร้างเอนทิตีที่คำนวณไว้ในข้อมูลของกระแสข้อมูล

วิธีการสร้างเอนทิตีที่คำนวณไว้

หลังจากที่คุณมีกระแสข้อมูลพร้อมรายการเอนทิตีคุณจะสามารถคํานวณเอนทิตีเหล่านั้นได้

ในเครื่องมือการเขียนกระแสข้อมูลบริการของ Power BI ให้เลือก แก้ไข เอนทิตี จากนั้นคลิกขวาที่เอนทิตีที่ต้องการใช้เป็นพื้นฐานในเอนทิตีที่คํานวณและที่คุณต้องการคํานวณ บนเมนูทางลัด ให้เลือก การอ้างอิง

เพื่อให้สิทธิ์เอนทิตีเป็นเอนทิตีที่ประมวลผล ต้องเลือก เปิดใช้งานโหลด ดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้ คลิกขวาที่เอนทิตีเพื่อแสดงเมนูทางลัดนี้

เลือกเปิดใช้งานโหลดในเมนูทางลัด

เมื่อเลือก เปิดใช้งานโหลด แล้ว คุณจะสร้างเอนทิตีใหม่ที่มีต้นทางเป็นเอนทิตีที่อ้างอิง ไอคอนจะเปลี่ยนเป็น ไอคอนที่ ประมวลผลไว้ ดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้

เอนทิตีที่ประมวลผลใน Power BI Premium

การแปลงข้อมูลใด ๆ ที่คุณสร้างขึ้นบนเอนทิตีที่สร้างใหม่นี้ จะถูกเรียกใช้ในข้อมูลที่มีอยู่แล้วในที่จัดเก็บกระแสข้อมูล Power BI ซึ่งหมายความว่าคิวรีจะไม่เรียกใช้กับแหล่งข้อมูลภายนอกที่นําเข้าข้อมูลมา (ตัวอย่างเช่น SQLฐานข้อมูลที่ดึงข้อมูลมา)

กรณีตัวอย่างการใช้

การแปลงชนิดใดที่สามารถผ่านเอนทิตีที่ประมวลผลไว้ได้ การแปลงข้อมูลใด ๆ ที่คุณระบุโดยทั่วไปโดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้การแปลงข้อมูลใน Power BI หรือตัวแก้ไข M ทั้งหมดจะรองรับเมื่อประมวลผลในที่จัดเก็บ

พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้ คุณมีเอนทิตีบัญชีที่มีข้อมูลดิบให้ลูกค้าทั้งหมดจากการสมัครใช้งาน Dynamics 365 นอกจากนี้คุณยังมีข้อมูลดิบของ ServiceCalls จากศูนย์บริการ โดยที่มีข้อมูลจากการโทรศัพท์สนับสนุนที่ปฏิบัติการจากบัญชีอื่นในแต่ละวันของทั้งปี

ลองนึกดูว่าคุณต้องการเพิ่มข้อมูลจาก ServiceCalls ในเอนทิตี บัญชี

ก่อนอื่นคุณต้องรวบรวมข้อมูลจาก ServiceCalls เพื่อคำนวณจำนวนของการโทรศัพท์สนับสนุนในปีก่อนที่ทำให้แต่ละบัญชี

รวมข้อมูลจาก บริการการโทรโดย

จากนั้น คุณสามารถผสานเอนทิตี บัญชี กับเอนทิตี ServiceCallsAggregated เพื่อคํานวณตาราง บัญชี ที่เพิ่มข้อมูล

การผสานเอนทิตี บัญชี ด้วยเอนทิตี ServiceCallsAggregated

จากนั้นคุณจะเห็นผลลัพธ์ ดังที่แสดง EnrichedAccount ในภาพต่อไปนี้

ผลลัพธ์ของเอนทิตีที่ประมวลผลใน Power BI Premium

และนั่นคือการแปลง — นั้นทํากับข้อมูลในกระแสข้อมูลซึ่งอยู่ในการสมัครใช้งาน Power BI Premiumไม่ใช่กับข้อมูลต้นทาง

ข้อควรพิจารณาและข้อจำกัด

สิ่งสําคัญคือถ้าคุณลบพื้นที่Premium Power BI ออกจากความจุนั้น กระแสข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะไม่ได้รับการรีเฟรชอีกต่อไป

เมื่อใช้งานกระแสข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะในบัญชี Azure Data Lake Storage ขององค์กร เอนทิตีที่มีลิงก์และเอนทิตีที่ประมวลผลจะใช้งานได้อย่างเหมาะสมเมื่อเอนทิตี้ทั้งสองอยู่ในบัญชีที่เก็บข้อมูลเดียวกัน ข้อมูลเพิ่มเติม:เชื่อมต่อ Azure Data Lake Storage รุ่น2ที่เก็บกระแสข้อมูล

เอนทิตีที่เชื่อมโยงแล้วมีเฉพาะกระแสข้อมูลที่สร้างขึ้นใน Power BI Power Appsเท่านั้น ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเมื่อทำการคำนวณข้อมูลที่เข้าร่วมกับข้อมูลในองค์กรและข้อมูลบนระบบคลาวด์ ให้สร้างเอนทิตีใหม่เพื่อทำการคำนวณดังกล่าว ซึ่งให้ประสบการณ์ที่ดีกว่าการใช้เอนทิตีที่มีอยู่เพื่อการประมวลผล เช่น เอนทิตีที่ยังคิวรีข้อมูลจากทั้งแหล่งที่มาและที่แปลงในที่เก็บข้อมูล

นอกจากนี้ โปรดดู

บทความนี้อธิบายเอนทิตีและกระแสข้อมูลที่ประมวลผลไว้ ต่อไปนี้คือบทความที่อาจเป็นประโยชน์:

ลิงก์ต่อไปนี้จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสข้อมูลใน Power BI และแหล่งข้อมูลอื่นๆ:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Power Query และการรีเฟรชตามกำหนดการ สามารถดูได้ในบทความเหล่านี้:

คุณสามารถอ่านบทความCommon Data Modelภาพรวมของเอกสารดังกล่าวได้: