บล็อกการลงชื่อเข้าใช้สำหรับ Microsoft StreamBlock sign-ups for Microsoft Stream

ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางของ Office ๓๖๕คุณสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้บางรายหรือทั้งหมดในองค์กรของคุณสามารถใช้สตรีมได้As an Office 365 Global Admin, you can prevent some or all users in your organization from being able to use Stream. โดยทั่วไปแล้วจะทำในกรณีที่พนักงานกำลังใช้งานวิดีโอ Office ๓๖๕หรือกระแสข้อมูลไม่ได้รับการอนุมัติจากทุกส่วนขององค์กรของคุณThis is typically done in cases where employees are already using Office 365 Video or if Stream has not been approved by all parts of your organization.

เมื่อผู้ใช้รายแรกจากการลงชื่อเข้าใช้ขององค์กรใดๆสำหรับสตรีม Microsoft โดยใช้ข้อมูลประจำตัวขององค์กรบริการ Microsoft Stream จะได้รับการลงทะเบียนเป็นแอปพลิเคชันในผู้เช่า Office ๓๖๕ขององค์กรWhen a first user from any organization signs-up for Microsoft Stream using their corporate credentials, Microsoft Stream service is registered as an application in the organization's Office 365 tenant. สิทธิ์การใช้งานจะถูกกำหนดให้กับผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติThe license is automatically assigned to the user who signed up. มีสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ IT เพื่อกำหนดให้กับผู้ใช้อื่นในองค์กรที่ไม่มีการดำเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนThere are additional licenses available for the IT admin to assign to other users in the organization without them going through the sign up process.

Unlicense การสตรีม Microsoft สำหรับผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงUnlicense Microsoft Stream for specific users

สำหรับขั้นตอนการ unlicense ผู้ใช้จากศูนย์การจัดการ Office ๓๖๕ให้ดูที่เอาสิทธิ์การใช้งานออกจากผู้ใช้ใน Office ๓๖๕สำหรับธุรกิจFor steps to unlicense users from the Office 365 admin center, see Remove licenses from users in Office 365 for business.

สำหรับขั้นตอนการ unlicense ผู้ใช้โดยใช้ PowerShell ให้ดูที่การจัดการสิทธิ์การใช้งานMicrosoft StreamFor steps to unlicense users by using PowerShell, see Managing Microsoft Stream licenses.

หมายเหตุ

แม้ว่าในฐานะผู้ดูแลระบบคุณอาจเอาสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Stream ออกจากผู้ใช้แล้วพวกเขาจะมีตัวเลือกในการลงทะเบียนผ่านการทดลองใช้ฟรีและรับสิทธิ์การเข้าถึงพอร์ทัลการสตรีมขององค์กรของคุณEven though as an admin you might have removed Microsoft Stream license from a user, they have the option to sign-up via a free trial and get access to your organization's Stream portal.

การปิดใช้งาน Microsoft Stream สำหรับทุกคนTurn off Microsoft Stream for everyone

 1. ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางของ Office ๓๖๕ให้เข้าสู่ระบบ พอร์ทัล Azure ด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบAs an Office 365 Global Admin, log in to the Azure portal with an administrator account.

 2. ในส่วน Azure Active directory (AAD) ให้คลิกแอปพลิเคชันองค์กรจากนั้นในส่วนจัดการให้คลิกแอปพลิเคชันทั้งหมดIn the Azure Active Directory (AAD) section, click Enterprise Application, and then in the Manage section, click All Applications.

 3. เปลี่ยนตัวกรองเพื่อแสดงแอปพลิเคชันทั้งหมดที่มีสถานะแอปพลิเคชันทั้งหมดแล้วคลิกนำไปใช้Change the filters to Show All Applications with All Application Status, then click Apply.

 4. ค้นหาแอปพลิเคชันบริการสตรีมของ Microsoftจากรายการของแอปพลิเคชันหรือค้นหาด้วย GUID 2634Dd23-5e5a-431c-81ca-11710d9079f4 for Microsoft Stream ServiceSearch for the Microsoft Stream Service application from the list of applications, or search by the GUID 2634dd23-5e5a-431c-81ca-11710d9079f4 for Microsoft Stream Service.

  บล็อกแอปพลิเคชัน Microsoft Stream จากรายการ

 5. คลิกแอปพลิเคชันบริการสตรีมของ Microsoftจากนั้นภายใต้จัดการให้คลิกคุณสมบัติClick the Microsoft Stream Service application, and then under Manage, click Properties.

 6. ตั้งค่าการเปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ค่าสถานะเป็นไม่ใช่Set Enabled for users to sign-in flag to No.

 7. คลิก บันทึกClick Save.

  คุณได้บล็อกการเข้าถึงผู้ใช้ทั้งหมดสำหรับการเข้าถึงบริการ Microsoft StreamYou have blocked access to all users for get access to the Microsoft Stream Service.

  บล็อกการเข้าถึงแอป Microsoft Stream

ประสบการณ์การใช้งานเมื่อการสมัครใช้งานแบบเฉพาะกิจถูกบล็อกExperience when ad-hoc subscriptions are blocked

ผู้ดูแลระบบ IT ควรทราบสถานการณ์สมมติต่อไปนี้IT admins should be aware of the following scenario. ถ้ามีพนักงานในองค์กรของคุณที่ลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Stream แล้วคุณจะบล็อกการสมัครใช้งานแบบเฉพาะกิจทั้งหมดผู้ใช้ใหม่ที่พยายามลงทะเบียนใช้งาน Microsoft Stream (และบริการอื่นๆของไวรัส) จะไม่สามารถลงทะเบียนและจะเห็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้:If there are employees in your organization who have signed up for Microsoft Stream and then you block all ad-hoc subscriptions, new users who try to sign up for Microsoft Stream (and other viral services) will not be able to sign up and will see the following error:

การบล็อกแอปพลิเคชัน Microsoft Stream

อย่างไรก็ตามผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ก่อนหน้านี้จะยังสามารถลงชื่อเข้าใช้และใช้งาน Microsoft Stream ต่อไปได้However, users who had previously signed up will still be able to sign in and continue to use Microsoft Stream. เมื่อต้องการบล็อกการลงชื่อเข้าใช้คุณสามารถเอาสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้แต่ละรายเหล่านี้ออกหรือปิดบริการสตรีมของ Microsoft ทั้งหมดได้To block sign in, you can either remove the licenses for each of these users or turn off the entire Microsoft Stream service.

ดูเพิ่มเติมSee also

การจัดการสิทธิ์การใช้งานในกระแสข้อมูลLicense management in Stream

เปิดใช้งานสตรีมสำหรับทุกคนในองค์กรEnable Stream for everyone in the organization

ทำความเข้าใจการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวUnderstand privacy settings

เริ่มต้นใช้งานGet started