ภาพรวมของ Office ๓๖๕วิดีโอการเปลี่ยนไปยัง Microsoft Stream (คลาสสิก)Office 365 Video transition to Microsoft Stream (classic) overview

ความนิยมของวิดีโอ Office ๓๖๕มีการตรวจสอบความเชื่อของเราว่าวิดีโอมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับทุกชนิดขององค์กรThe popularity of Office 365 Video has validated our belief that video is increasingly important for all kinds of organizations. ด้วยการตรวจสอบความถูกต้องนั้นเราได้ขยายความพยายามของเราในตลาดวิดีโอขององค์กรและเปิดตัว Microsoft Stream กลับมาใน๒๐๑๖เป็นวิดีโอการแทนที่สำหรับ Office ๓๖๕With that validation, we have expanded our efforts in the enterprise video market and launched Microsoft Stream back in 2016 as the replacement for Office 365 Video.

เนื่องจากการเปิดตัวของ Microsoft Stream เราได้ทำการปรับปรุงการทำงานของแพลตฟอร์มสำหรับการเตรียมการสำหรับการโยกย้ายวิดีโอ Office ๓๖๕Since the launch of Microsoft Stream, we have been busy improving the platform in preparation for Office 365 Video migrations. ดู ว่ามีอะไรใหม่ในบันทึกย่อประจำรุ่นสตรีม และสิ่งที่กำลังจะมาถึงใน แผนผังการสตรีมCheck out what’s new in the Stream release notes and what’s coming next on the Stream roadmap.

สำหรับขั้นตอนโดยละเอียดทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการเรียกใช้วิดีโอ Office ๓๖๕ในการโยกย้าย Microsoft Stream (classic) ให้ดูที่ประสบการณ์การโยกย้ายและเอกสารการวางแผนFor detailed step by step on how to run the Office 365 Video to Microsoft Stream (classic) migration, see migration experience and planning documentation.

แผนการเปลี่ยนสำหรับลูกค้าวิดีโอ Office ๓๖๕ปัจจุบันคืออะไรWhat are the transition plans for current Office 365 Video customers?

อัปเดตเมื่อ23กันยายน๒๐๒๐Updated September 23, 2020

การเปลี่ยนจาก Office ๓๖๕วิดีโอไปยัง Microsoft Stream จะเป็นวิธีที่ถูกนำไปใช้และเราจะยังคงรักษาและสนับสนุนวิดีโอ Office ๓๖๕ในช่วงเวลานี้The transition from Office 365 Video to Microsoft Stream will be a phased approach and we will continue to maintain and support Office 365 Video during this time. หลังจากที่เราได้ transitioned ลูกค้า Office ๓๖๕ทั้งหมดที่มีอยู่และวิดีโอของพวกเขาลงในสตรีมเราจะถอนการติดตั้ง Office ๓๖๕วิดีโอAfter we have transitioned all existing Office 365 Video customers and their videos into Stream, we will retire Office 365 Video.

ไทม์ไลน์ของภูมิภาคสาธารณะPublic regions timeline

 • ขณะนี้-การโยกย้ายหรือการหน่วงเวลา (ขั้นตอนที่ 1)Now - Migrate or delay (Phase 1)
  • คุณสามารถโยกย้ายเวลาหรือเปลี่ยน[การตั้งค่าการกำหนดเวลาการโยกย้าย](migration-Office 365video-timing-setting.md)ของคุณได้You can migrate any time or change your [migration timing setting](migration-Office 365video-timing-setting.md)
 • 1มีนาคม๒๐๒๐-การโยกย้ายอัตโนมัติจะเริ่มต้นถ้าคุณไม่ได้หน่วงเวลา (ขั้นตอนที่ 2)March 1, 2020 - Automatic migrations begin if you didn't delay (Phase 2)
  • การโยกย้ายอัตโนมัติเริ่มต้นสำหรับองค์กรที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการ [ตั้งค่าการโยกย้าย](migration-Office 365video-timing-setting.md) ไปยังการ หน่วงเวลา หรือ ลบเนื้อหาของฉันAutomatic migrations begin for organizations who didn’t change the [migration setting](migration-Office 365video-timing-setting.md) to delay or delete my content
  • ผู้ดูแลระบบผู้เช่าจะได้รับการแจ้งเตือนของศูนย์ข้อความ Office ๓๖๕หลายรายการเกี่ยวกับการโยกย้ายอัตโนมัติที่กำลังจะมาถึงถ้าการ [ตั้งค่า](migration-Office 365video-timing-setting.md) การกำหนดเวลาการโยกย้ายไม่ได้เปลี่ยนแปลงTenant admins will receive several Office 365 message center notices about the upcoming automatic migration if the [migration timing setting](migration-Office 365video-timing-setting.md) isn't changed
  • ถ้าองค์กรของคุณต้องการวางแผนสำหรับการโยกย้ายไปยัง Microsoft Stream ในกำหนดการของคุณเองผู้ดูแลระบบของคุณจะต้อง [คลิกหน่วงเวลา](migration-Office 365video-timing-setting.md) ก่อนวันที่นี้If your organization would like to put a plan in place for migrating to Microsoft Stream on your own schedule, your admin will need to [click delay](migration-Office 365video-timing-setting.md) before this date
 • 1เมษายน๒๐๒๐-แอป iOS จะถูกถอนApril 1, 2020 - iOS App retired
  • แอป Office ๓๖๕ Video iOS จะถูกถอนออกและถูกเอาออกจากที่เก็บแอป AppleOffice 365 Video iOS app is retired and removed from the Apple App Store
 • 1มีนาคม๒๐๒๑-การโยกย้ายอัตโนมัติแม้ว่าคุณจะล่าช้า (ขั้นตอนที่ 3)March 1, 2021 - Automatic migrations even if you delayed (Phase 3)
  • วิดีโอ Office ๓๖๕ถูกถอนออกแล้วการโยกย้ายอัตโนมัติจะเริ่มต้นสำหรับองค์กรที่เหลือที่ล่าช้าในการโยกย้ายOffice 365 Video is retired, automatic migrations begin for remaining organizations who delayed the migration
  • องค์กรที่มีการหน่วงเวลาควรวางแผนไว้เพื่อโยกย้ายไปยังสตรีมผ่าน เครื่องมือการโยกย้าย ก่อนวันที่นี้Organizations who delay should put a plan in place to migrate to Stream via the migration tool before this date
 • 1มีนาคม๒๐๒๒-การเปลี่ยนเส้นทางถูกเอาออกMarch 1, 2022 - Redirection removed
  • การเปลี่ยนเส้นทางสำหรับการเชื่อมโยงและการฝังโค้ดจาก Office ๓๖๕วิดีโอไปยังกระแสข้อมูลจะไม่ถูกรักษาไว้อีกต่อไปRedirection for links and embed codes from Office 365 Video to Stream will no longer be maintained

ไทม์ไลน์ชุมชนชุมชนของรัฐ (GCC)Government Community Cloud (GCC) timeline

 • 1เมษายน๒๐๒๐-แอป iOS จะถูกถอนApril 1, 2020 - iOS App retired
  • แอป Office ๓๖๕ Video iOS จะถูกถอนออกและถูกเอาออกจากที่เก็บแอป AppleOffice 365 Video iOS app is retired and removed from the Apple App Store
 • ขณะนี้-การโยกย้ายหรือการหน่วงเวลา (ขั้นตอนที่ 1)Now - Migrate or delay (Phase 1)
 • 4มกราคม๒๐๒๑-การโยกย้ายอัตโนมัติเริ่มต้นถ้าคุณไม่ได้หน่วงเวลา (ขั้นตอนที่ 2)January 4, 2021 - Automatic migrations begin if you didn't delay (Phase 2)
  • การโยกย้ายอัตโนมัติเริ่มต้นสำหรับองค์กรที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการ ตั้งค่าการโยกย้าย ไปยังการ หน่วงเวลา หรือ ลบเนื้อหาของฉันAutomatic migrations begin for organizations who didn’t change the migration setting to delay or delete my content
  • ถ้าองค์กรของคุณต้องการวางแผนสำหรับการโยกย้ายไปยัง Microsoft Stream ในกำหนดการของคุณเองผู้ดูแลระบบของคุณจะต้อง คลิกหน่วงเวลา ก่อนวันที่นี้If your organization would like to put a plan in place for migrating to Microsoft Stream on your own schedule, your admin will need to click delay before this date
 • 1มีนาคม๒๐๒๑-การโยกย้ายอัตโนมัติแม้ว่าคุณจะล่าช้า (ขั้นตอนที่ 3)March 1, 2021 - Automatic migrations even if you delayed (Phase 3)
  • วิดีโอ Office ๓๖๕ถูกถอนออกแล้วการโยกย้ายอัตโนมัติจะเริ่มต้นสำหรับองค์กรที่เหลือที่ล่าช้าในการโยกย้ายOffice 365 Video is retired, automatic migrations begin for remaining organizations who delayed the migration
 • 1มีนาคม๒๐๒๒-การเปลี่ยนเส้นทางถูกเอาออกMarch 1, 2022 - Redirection removed
  • การเปลี่ยนเส้นทางสำหรับการเชื่อมโยงและการฝังโค้ดจาก Office ๓๖๕วิดีโอไปยังกระแสข้อมูลจะไม่ถูกรักษาไว้อีกต่อไปRedirection for links and embed codes from Office 365 Video to Stream will no longer be maintained

ไทม์ไลน์ของ Microsoft Cloud เยอรมันMicrosoft Cloud Deutschland timeline

วิดีโอ Office ๓๖๕และที่สืบทอดมาของ Microsoft Stream จะไม่ถูกนำไปใช้กับภูมิภาคศูนย์ข้อมูลภาษาเยอรมันใหม่Office 365 Video, and its successor, Microsoft Stream, will not be deployed to the new German datacenter regions. เมื่อคุณโยกย้ายไปยังภูมิภาคศูนย์ข้อมูลภาษาเยอรมันใหม่คุณจะสามารถใช้ Microsoft Stream จากภูมิภาคศูนย์ข้อมูลของสหภาพยุโรปของเราได้When you migrate to the new German datacenter regions, you will be able to use Microsoft Stream from our European Union data center regions. จะไม่มีเครื่องมือการโยกย้ายใดๆที่มีให้สำหรับ Office ๓๖๕วิดีโอไปยัง Microsoft Stream ใน Microsoft Cloud เยอรมันThere will not be any migration tooling provided for Office 365 Video to Microsoft Stream in Microsoft Cloud Deutschland.

ถ้าคุณต้องการให้ประสบการณ์การใช้งานวิดีโอพอร์ทัลต่อเนื่องคุณสามารถ ดาวน์โหลดวิดีโอของคุณและอัปโหลดวิดีโอของคุณ ด้วยตนเองไปยัง Microsoft Stream ก่อนวันที่1มีนาคม๒๐๒๑ได้อีกด้วยIf you want to continue to have a video portal-type experience you can download your videos and manually re-upload them to Microsoft Stream before March 1, 2021. อีกวิธีหนึ่งคือคุณสามารถ ย้ายวิดีโอออกจากแชนเนลวิดีโอ Office ๓๖๕ลงในไซต์ SharePoint Online อื่นๆได้Alternatively, you can move the videos out of the Office 365 Video channels into other SharePoint Online sites.

 • 1เมษายน๒๐๒๐-แอป iOS จะถูกถอนApril 1, 2020 - iOS App retired
  • แอป Office ๓๖๕ Video iOS จะถูกถอนออกและถูกเอาออกจากที่เก็บแอป AppleOffice 365 Video iOS app is retired and removed from the Apple App Store
 • การเข้าร่วมการโยกย้ายจาก Microsoft Cloud เยอรมันไปยังศูนย์ข้อมูลภาษาเยอรมันใหม่Opt-in migration from Microsoft Cloud Deutschland to new German datacenter
  • การเล่นวิดีโอของ Office ๓๖๕หยุดทำงานเมื่อ SharePoint Online ถูกโยกย้ายOffice 365 Video playback stops functioning when SharePoint Online is migrated
 • 1มีนาคม๒๐๒๑–วิดีโอ Office ๓๖๕จะถูกถอนออกMarch 1, 2021 – Office 365 Video is retired

Office ๓๖๕ที่ดำเนินการโดย 21Vianet (จีน) ไทม์ไลน์Office 365 operated by 21Vianet (China) timeline

Microsoft Stream ยังไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Office ๓๖๕ที่ดำเนินการโดย21VianetMicrosoft Stream is not yet available to Office 365 operated by 21Vianet. ดังนั้นจะไม่มีเครื่องมือการโยกย้ายใดๆที่มีให้As such, there will not be any migration tooling provided. เมื่อต้องการเก็บรักษาเนื้อหาของคุณคุณจะต้อง ดาวน์โหลดหรือย้ายเนื้อหาของคุณ ด้วยตนเองก่อนวันที่1มีนาคม๒๐๒๑โดยการดาวน์โหลดวิดีโอของคุณจากช่องทางวิดีโอของ Office ๓๖๕หรือย้ายไฟล์เหล่านั้นไปยังไซต์ SharePoint Online อื่นๆTo preserve your content, you will need to manually download or move your content before March 1, 2021, by either downloading your videos from Office 365 Video channels or moving them into other SharePoint Online sites.

 • 1เมษายน๒๐๒๐-แอป iOS จะถูกถอนApril 1, 2020 - iOS App retired
  • แอป Office ๓๖๕ Video iOS จะถูกถอนออกและถูกเอาออกจากที่เก็บแอป AppleOffice 365 Video iOS app is retired and removed from the Apple App Store
 • 1มีนาคม๒๐๒๑–วิดีโอ Office ๓๖๕จะถูกถอนออกMarch 1, 2021 – Office 365 Video is retired

คำถามที่ถามบ่อยFrequently asked questions

ฉันจำเป็นต้องโยกย้ายไปยังสตรีม (คลาสสิก) ก่อนที่จะไปยังสตรีมใหม่หรือไม่Do I need to migrate to Stream (classic) before going to the new Stream?

ไม่มีการโยกย้ายจาก Office ๓๖๕วิดีโอไปยังสตรีมใหม่There is not a migration from Office 365 Video to the new Stream. การโยกย้ายอัตโนมัติที่พร้อมใช้งานสำหรับเนื้อหาใน Office ๓๖๕วิดีโอคือการโยกย้ายไปยังสตรีม (คลาสสิก)The only automatic migration available for content in Office 365 Video is to migrate it to Stream (classic). ถ้าคุณยังไม่ได้โยกย้ายไปยังสตรีม (คลาสสิก) ตัวเลือกของคุณมีดังนี้If you haven't yet migrated to Stream (classic) your options are:

 1. โยกย้ายจาก Office ๓๖๕วิดีโอเพื่อส่งกระแสข้อมูล (คลาสสิก) ตามที่อธิบายไว้ในหน้านี้Migrate from Office 365 Video to Stream (classic) as described in this page

  • นี่คือตัวเลือกที่แนะนำสำหรับลูกค้าส่วนใหญ่This is the recommended option for most customers
  • ซึ่งจะช่วยให้การเปลี่ยนเส้นทางของลิงก์และการฝังโค้ดจาก O365 Video ไปยังเนื้อหาที่ถูกโยกย้ายในกระแสข้อมูล (คลาสสิก)This allows for redirection of links and embed codes from O365 Video to the migrated content in Stream (classic)
  • เมื่อสตรีมใหม่ต่อไปและการโยกย้ายจากกระแสข้อมูล (คลาสสิก) ไปยังสตรีมใหม่พร้อมใช้งานแล้วคุณจะต้องทำการโยกย้ายครั้งที่2อย่างไรก็ตามคุณจะต้องทำการโยกย้ายครั้งที่สองอย่างไรก็ตามคุณอาจจะอยู่บนสตรีม (คลาสสิก) สำหรับบางครั้งWhen the new Stream is further along and migration from Stream (classic) to the new Stream is ready you'd need to do a 2nd migration, however it's unlikely this back to back, you will likely be staying on Stream (classic) for some time
 2. ย้ายวิดีโอของคุณออกจากแชนเนลวิดีโอ Office ๓๖๕ที่มีอยู่แล้วไปยังไซต์ SharePointด้วยตนเองManually move your videos out of their existing Office 365 Video channels to SharePoint sites

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่า Microsoft พร้อมที่จะย้ายฉันหรือไม่How will I know when Microsoft is ready to move me?

เมื่อเราพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเราจะติดต่อผ่านศูนย์การจัดการ Office ๓๖๕และใช้ช่องทางนั้นเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความคืบหน้าWhen we are ready for the transition, we will reach out via the Office 365 admin center and also use that channel to keep you up to date on the progress.

จะเกิดอะไรขึ้นกับเนื้อหาวิดีโอของฉันเมื่อมีการ transitioned การสตรีมWhat will happen to my video content when it’s transitioned to Stream?

สำหรับภูมิภาคส่วนใหญ่ Microsoft จะเปลี่ยนวิดีโอแชนเนลและสิทธิ์ทั้งหมดจากวิดีโอ Office ๓๖๕ลงในสตรีมFor most regions, Microsoft will transition all videos, channels, and permissions from Office 365 Video into Stream. หลังจากการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่แล้วของ Office ๓๖๕วิดีโอฝังตัวและลิงก์ไปยังวิดีโอจะยังคงทำงานเปลี่ยนเส้นทางไปยังเนื้อหาเดียวกันในกระแสข้อมูลAfter the transition, existing Office 365 Video embed codes and links to videos will still work, redirecting to the same content in Stream. ดู รายละเอียด transistion สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมSee transistion details for more info.

ฟีเจอร์ใหม่อะไรบ้างที่ฉันจะสามารถเข้าถึงได้ด้วย Microsoft Stream (classic) ถ้าฉันเลือกที่จะเริ่มใช้สตรีม (คลาสสิก) ในตอนนี้What new features will I have access to with Microsoft Stream (classic), if I choose to start using Stream (classic) now?

ฟีเจอร์ที่ด้านล่างจะถูกนำเสนอใน Microsoft Stream (classic) โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมThe features below are offered in Microsoft Stream (classic), visit our website to learn more.

 • การสนับสนุนกลุ่ม office ๓๖๕การอนุญาตให้ใช้ไลบรารีวิดีโอสำหรับกลุ่ม Office ๓๖๕ทุกกลุ่มOffice 365 Groups support, allowing a video library for every Office 365 Group
 • สิทธิ์ที่ระดับวิดีโอPermissions at the video level
 • แชนเนลย่อยภายในกลุ่มSub-channels within a group
 • วิดีโออาจปรากฏในหลายแชนเนลVideos may appear in multiple channels
 • รายชื่อผู้ชมส่วนตัวเพื่อกลับไปยังวิดีโอในภายหลังPersonal watch list to get back to videos later
 • ข้อคิดเห็นและชอบโดยตรงบนวิดีโอComments and likes directly on the video
 • คำอธิบายวิดีโอที่สมบูรณ์รวมถึงการเชื่อมโยงไปยังเวลาภายในวิดีโอโดยตรงRich video description, including links directly to times within a video
 • คำอธิบายภาพที่ปิดโดยอัตโนมัติโดยยึดตามสิ่งที่พูดในวิดีโอAutomatic closed caption based on what’s spoken in the video
 • การค้นหาเชิงลึกของสิ่งที่พูดในวิดีโอDeep search of what’s spoken in the video
 • เหตุการณ์สดLive events
 • การสนับสนุนสำหรับไฮฟ์ (P2P), Kollective (P2P) และทางลาด (พร็อกซีแคชและแบบหลายผู้รับ) เป็นผู้ให้บริการ eCDNSupport for Hive (P2P), Kollective (P2P), and Ramp (cache proxy and multicast) as eCDN providers
 • การบันทึกการประชุมของทีม MicrosoftMicrosoft Teams meeting recordings
 • สตรีมแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่บน iOS และ Android ด้วยการเล่นแบบออฟไลน์Stream mobile app on iOS and Android with offline playback

ฉันจะสูญเสียฟีเจอร์ใดๆถ้าฉันย้ายจาก Office ๓๖๕วิดีโอไปยัง Microsoft Stream (classic) ในตอนนี้หรือไม่Will I lose any features if I move from Office 365 Video to Microsoft Stream (classic) right now?

ในขณะที่มีฟีเจอร์ที่เข้มงวดระหว่างวิดีโอและสตรีม Office ๓๖๕มีฟีเจอร์บางอย่างจาก Office ๓๖๕วิดีโอที่ยังไม่พร้อมใช้งานในกระแสข้อมูลWhile there is strong feature overlap between Office 365 Video and Stream, there are some features from Office 365 Video that are not yet available in Stream. เรากำลังทำงานเพื่อเพิ่มวิดีโอที่ดีที่สุดของ Office ๓๖๕ลงในสตรีมWe are actively working to add the best of Office 365 Video into Stream. ดูว่ามีอะไรใหม่ใน บันทึกย่อประจำรุ่นสตรีม หรือสิ่งที่กำลังจะมาถึงใน แผนผังการสตรีมCheck out what’s new in the Stream release notes or what’s coming next on the Stream roadmap.

ฟีเจอร์เหล่านี้จะถูกนำเสนอในวิดีโอ Office ๓๖๕แต่ในขณะนี้ยังไม่พร้อมใช้งานในกระแสข้อมูล:These features are offered in Office 365 Video but are currently not available in Stream:

 • วิดีโอและแชนเนลที่แสดงขึ้นใน Delve, SharePoint Enterprise Search, SharePoint Home และแอป SharePoint สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่Videos and channels showing up in Delve, SharePoint Enterprise Search, SharePoint Home, and SharePoint mobile apps
 • REST APIREST API
 • สถิติของมุมมองวิดีโอVideo view statistics
 • ช่องทาง Spotlight บนโฮมเพจSpotlight channels on home page

นอกจากความแตกต่างที่อธิบายไว้ข้างต้นแล้วคุณยังสามารถดูการเปรียบเทียบฟีเจอร์แบบเต็มได้ที่นี่: วิดีโอ Office ๓๖๕และการเปรียบเทียบฟีเจอร์การสตรีมของ MicrosoftIn addition to the differences described above, you can see a full feature comparison here: Office 365 Video and Microsoft Stream feature comparison

ขอบเขตใดที่ Microsoft Stream (คลาสสิก) โฮสต์ข้อมูลของฉันในWhich regions does Microsoft Stream (classic) host my data in?

สตรีมข้อมูลปัจจุบันโฮสต์ในภูมิภาคต่อไปนี้:Stream currently hosts data in the following regions:

 • สหรัฐอเมริกาUnited States
 • ยุโรปEurope
 • เอเชียแปซิฟิกAsia Pacific
 • ออสเตรเลียAustralia
 • อินเดียIndia
 • สหราชอาณาจักรUnited Kingdom
 • แคนาดาCanada
 • เมฆชุมชนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (GCC)US Government Community Cloud (GCC)

สตรีมจะโฮสต์ข้อมูลในภูมิภาคต่อไปนี้ในอนาคต:Stream will host data in the following regions in the future:

 • จีนChina
 • เยอรมนีGermany
 • GCC-สูง / GCC-DoDGCC-High / GCC-DoD
 • ภูมิภาคท้องถิ่นอื่นๆOther local regions

ถ้าคุณใช้ Microsoft Stream และผู้เช่า Office 365 ของคุณอยู่ในภูมิภาคนอกภูมิภาคที่มีการปรับใช้สตรีมอยู่ในขณะนี้If you use Microsoft Stream and your Office 365 tenant is in a region outside of regions where Stream is currently deployed to, your data will be stored in the nearest geographic region.

เมื่อต้องการค้นหาพื้นที่ผู้เช่าของคุณอยู่ใน:To find the region your tenant is in:

 1. ในสตรีม ให้คลิก ?In Stream, click ? ที่มุมขวาบนin the upper right corner.

 2. คลิกเกี่ยวกับกระแสข้อมูล MicrosoftClick About Microsoft Stream.

 3. คลิกข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้ในClick Your data is stored in.

เมื่อเวลาผ่านไป เราจะเพิ่มอินสแตนซ์สตรีมในภูมิภาคและตําแหน่งที่ตั้งต่างๆ มากขึ้นOver time, we will be adding Stream instances in more regions and locations.

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยทั่วไปเกี่ยวกับที่ที่เก็บข้อมูลข้ามบริการใน Office 365 ให้ดูที่ข้อมูล Office 365 ของคุณอยู่ที่ใดFor more information in general on where data is stored across services in Office 365, see Where is your Office 365 data located.

Microsoft Stream (classic) เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อบังคับเดียวกันกับวิดีโอ Office ๓๖๕ใช่หรือไม่Does Microsoft Stream (classic) meet the same compliance standards as Office 365 Video?

สตรีมตรงตามมาตรฐานการปฏิบัติตามมาตรฐานสูงกว่าวิดีโอ Office ๓๖๕Stream meets a higher compliance standard than Office 365 Video. เมื่อเดือนพฤษภาคม๒๐๑๙แล้ว Microsoft Stream จะจัดประเภทเป็นบริการระดับ D ภายในกรอบการปฏิบัติตามนโยบายของ Office ๓๖๕As of May 2019, Microsoft Stream is classified as a tier D service within the Office 365 Compliance Framework. เทียร์ D หมายความว่ากระแสข้อมูลตรงตามภาระผูกพันตามมาตรฐานเช่น: FERPA, ISO, EUMC, HIIPAA, SOC 1/2, FedRAMP, HITRUST และอื่นๆTier D means Stream meets compliance commitments around standards like: FERPA, ISO, EUMC, HIIPAA, SOC 1/2, FedRAMP, HITRUST, and others.

เรียนรู้เพิ่มเติมจากเอกสารประกอบของกรอบงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Office ๓๖๕และดูใบรับรองและมาตรฐานเฉพาะที่อยู่ในแต่ละระดับ:Learn more from the Office 365 Compliance framework documentation and see the specific certifications and standards that are in each tier:

วิดีโอ Office ๓๖๕เป็นหนึ่งระดับที่ด้านล่างของสตรีมที่ระดับ COffice 365 Video is one tier below Stream at tier C.

ดูเพิ่มเติมSee also

ประสบการณ์การใช้งานการโยกย้ายMigration experience

[สคริปต์ PowerShell เพื่อรับที่อยู่อีเมลของเจ้าของช่องทางวิดีโอของ Office ๓๖๕PowerShell script to get Office 365 Video channel owner email addresses](migration-Office 365video-prep.md)

การเปรียบเทียบฟีเจอร์ของวิดีโอ Office ๓๖๕และ Microsoft StreamOffice 365 Video and Microsoft Stream feature comparison

เปลี่ยนการตั้งค่าการกำหนดเวลาการโยกย้ายChange migration timing setting

ดาวน์โหลดหรือย้ายไฟล์วิดีโอ Office ๓๖๕ด้วยตนเองManually download or move Office 365 Video files