Web API 2’yi Entity Framework 6 ile KullanmaUsing Web API 2 with Entity Framework 6

Veritabanı kalıcılığı için Entity Framework kullanan bir Web API uygulaması oluşturma.How to create a Web API application that uses Entity Framework for database persistence.