Azure Veri Mimarisi Kılavuzu

Bu kılavuzda, Microsoft Azure’da veri merkezli çözümler tasarlamaya yönelik yapılandırılmış bir yaklaşım sunulmaktadır. Kılavuz, müşterilerle yaşadığımız deneyimlerden edindiğimiz, kendini kanıtlamış uygulamaları temel alır.

Giriş

Bulut, verilerin işlenme ve depolanma biçimi de dahil olmak üzere uygulamaların tasarlanma biçimini değiştirir. Çok çeşitli kalıcılık çözümleri belirli özellikleri sunmak için, bir çözümün tüm verilerini işleyen tek bir genel amaca yönelik veritabanlarının aksine birden çok özel veri deposu kullanır. Sonuç olarak çözümdeki veri perspektifi de değişir. Tek bir veri katmanı için okuma ve yazma gerçekleştiren çok katmanlı iş mantığı artık kullanılmamaktadır. Bunun yerine, verilerin bir çözümdeki akışını, nerede işlendiğini, nerede depolandığını ve ardışık düzende bulunan sonraki bileşen tarafından nasıl kullanıldığını açıklayan bir veri ardışık düzeni temelinde çözümler tasarlanmaktadır.

Bu kılavuzun yapısı

Bu kılavuz, veri çözümünün iki genel kategorisi çevresinde yapılandırılmıştır: geleneksel RDMBS iş yükleri ve büyük veri çözümleri.

Geleneksel RDBMS iş yükleri. Bu iş yükleri arasında çevrimiçi işlem gerçekleştirme (OLTP) ve çevrimiçi analitik işlem (OLAP) yer alır. OLTP sistemlerindeki veriler genellikle önceden tanımlı bir şeması ve bilgi tutarlılığını sürdürmeye yönelik bir dizi kısıtlaması olan ilişkisel verilerdir. Genellikle, kuruluştaki birden fazla kaynaktan alınan veriler, kaynak verileri taşıyıp dönüştürmeye yönelik bir ETL işlemi kullanılarak bir veri ambarında birleştirilebilir.

Geleneksel RDBMS iş yükleri

Büyük veri çözümleri. Büyük veri mimarisi, geleneksel veritabanı sistemleri için çok büyük veya karmaşık olan verilerin alımını, işlenmesini ve analizini yönetecek şekilde tasarlanmıştır. Veriler, toplu veya gerçek zamanlı olarak işlenebilir. Büyük veri çözümleri genellikle anahtar-değer verileri, JSON belgeleri veya zaman serisi verileri gibi büyük miktarda ilişkisel olmayan veriler içerir. Genellikle geleneksel RDBMS sistemleri bu tür verileri depolamak için çok uygun değildir. NoSQL terimi, ilişkisel olmayan verileri tutmak için tasarlanmış bir veritabanı ailesini ifade eder. (İlişkisel olmayan birçok veri deposu SQL ile uyumlu sorguları desteklediğinden terimin tanımı tamamen doğru değildir.)

Büyük veri çözümleri

Bu iki kategori birbirini dışlamaz ve aralarında bir örtüşme vardır, ancak tartışma çerçevesini oluşturmak için faydalı bir yol olduğunu düşünüyoruz. Kılavuz, her kategoride ilgili Azure hizmetleri ve senaryoya uygun mimari dahil olmak üzere yaygın senaryoları açıklamaktadır. Ayrıca kılavuz, açık kaynak seçenekleri dahil olmak üzere Azure’daki veri çözümlerine yönelik teknoloji seçimlerini karşılaştırır. Senaryonuz için doğru teknolojiyi seçmenize yardımcı olmak için her bir kategoride temel seçim ölçütlerine ve bir yetenek matrisine yer veriyoruz.

Bu kılavuzun amacı size veri bilimi veya veritabanı teorisini öğretmek değildir. Bunun için baştan sona bu konuları ele alan kitaplar bulabilirsiniz. Bu kılavuzda amaç, senaryonuz için doğru veri mimarisini, sonra da gereksinimlerinize en uygun Azure hizmetlerini ve teknolojilerini seçmenize yardımcı olmaktır. Kullanmayı planladığınız bir mimari zaten varsa, doğrudan teknoloji seçimleri bölümüne atlayabilirsiniz.