Wiki sayfalarını yönetmeye yönelik klavye kısayolları

Azure DevOps Services | Azure DevOps Server 2020 | Azure DevOps Server 2019 | TFS 2018

Not

Wiki sayfalarını yönetmeye yönelik klavye kısayolları TFS 2018,2 ve üzeri sürümlerde kullanılabilir.

Wiki sayfalarını yönetirken veya düzenlediğinizdeaşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz. Geçerli kısayolları görüntülemek için bir wiki sayfasından ? yazın.

Not

aşağıdaki kısayollar, web portalından Azure DevOps Services ve TFS 2018,2 ve sonraki sürümleri için kullanılabilir.

Wiki klavye kısayollarını yönetme
    n yeni sayfa ekle
    e sayfasını Düzenle
    c yeni alt sayfa oluştur
CTRL + ↓ Sayfayı sıranın altına taşı
CTRL + ↑ Sayfayı yukarı taşı
CTRL + P Yazdırma sayfası
CTRL + SHIFT + b Seçili metinden iş öğesi oluştur

Wiki sayfası klavye kısayollarını Düzenle

Ctrl + b Kalın metin
CTRL + ı Metni italik yap
Ctrl + k Köprü Ekle
Ctrl + c Metni Kopyala
Ctrl + v Kopyalanmış metni Yapıştır
CTRL + SHIFT + f Tabloları Biçimlendir

CTRL + s Değişiklikleri Kaydet
CTRL + ENTER Kaydet ve Kapat
ESC ~Eksik

Wiki klavye kısayollarını yönetme

    n yeni sayfa ekle
    e sayfasını Düzenle
    c yeni alt sayfa ekle
CTRL + ↑ Sayfayı yukarı taşı
CTRL + ↓ Sayfayı sıranın altına taşı
CTRL + P Yazdırma sayfası
CTRL + SHIFT + f Filtre sayfası

Wiki sayfası klavye kısayollarını Düzenle

Ctrl + b Kalın metin
CTRL + ı Metni italik yap
Ctrl + k Köprü Ekle
Ctrl + c Metni Kopyala
Ctrl + v Kopyalanmış metni Yapıştır
CTRL + SHIFT + f Tabloları Biçimlendir
CTRL + s Değişiklikleri Kaydet
CTRL + ENTER Kaydet ve Kapat
ESC ~Eksik