Uygulamanızı test etmeTesting your application

Burada uygulama testi için nasıl hazırlanacağınızı öğrenirsiniz.Here, you learn how to prepare for application testing.

YönergelerInstructions

Azure RMS veya Windows Server üzerinde çalışan bir RMS sunucusu ile test edebilirsiniz.You can test with either Azure RMS or an RMS server running on Windows Server. Azure RMS ile test etmeye başlayın ve RMS Server (dağıtımınız için gerekliyse) ile test edin.Begin testing with Azure RMS and test with RMS Server (if required for your deployment).

AçıklamalarRemarks

Bu kılavuz kapsamlı değildir.This guidance is not comprehensive. RMS Istemcisi 2,1 ' ı nasıl yapılandıracağınızı öğrenmek için bkz. RMS client 2,1 dağıtım notları.To learn how to configure the RMS Client 2.1, see RMS Client 2.1 Deployment Notes.