Uygulamanızı test etmeTesting your application

Burada, uygulama testine hazırlanma konusunda bilgi edinin.Here, you learn how to prepare for application testing.

YönergelerInstructions

Azure RMS veya Windows Server üzerinde çalışan bir RMS sunucusu ile test edebilirsiniz.You can test with either Azure RMS or an RMS server running on Windows Server. Azure RMS ile test etmeye ve (dağıtımınız için gerekliyse) RMS sunucusu ile test edin.Begin testing with Azure RMS and test with RMS Server (if required for your deployment).

AçıklamalarRemarks

Bu yönergeler kapsamlı değildir.This guidance is not comprehensive. RMS istemcisi 2.1 yapılandırma konusunda bilgi için bkz: RMS istemcisi 2.1 dağıtım notları.To learn how to configure the RMS Client 2.1, see RMS Client 2.1 Deployment Notes.