Linux kurulumuLinux setup

Çeşitli Linux işletim sistemlerinin artık Microsoft Rights Management SDK'sının kullanabiliyor 4.x Azure Active Directory Rights Management (AAD RM) kullanarak kendi uygulamalarında tümleşik bilgi korumasını etkinleştirmek için.Several flavors of Linux operating systems can now make use of the Microsoft Rights Management SDK 4.x to enable integrated information protection in their application by using the Azure Active Directory Rights Management (AAD RM).

Desteklenen işletim sistemleriSupported operating systems

  • Ubuntu 14.04Ubuntu 14.04
  • OpenSUSE 13.2OpenSUSE 13.2
  • CentOS 7CentOS 7

Kitaplıklar ve örnekler başarılı bir şekilde Windows ve OSX üzerinde de derlenmiştir ancak bunlar şu anda tam olarak desteklenmemektedir.Libraries and samples have been successfully compiled on Windows and OSX as well, but these are not fully supported at this time.  

Oluşturma ve kullanmaHow to build and use

Ayrıca Bkz.See Also