T.DIST

Öğrencinin sol kuyruklu t dağıtımını döndürür.

Sözdizimi

T.DIST(X,Deg_freedom,Cumulative)

Parametreler

Süre Tanım
X Dağıtımın değerlendirildiği sayısal değer.
Deg_freedom Serbestlik derecesi sayısını belirten bir tamsayı.
Kümülatif İşlevin biçimi belirleyen mantıksal bir değer. Kümülatif TRUE ise, T.DIST kümülatif dağılım fonksiyonunu döndürür; FALSE ise, olasılık yoğunluğu fonksiyonunu döndürür.

Döndürülen değer

Öğrencinin sol kuyruklu t dağıtımı.

Açıklamalar

Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

EVALUATE { T.DIST(60, 1, TRUE) }

Şunu döndürür:

[Değer]
0,994695326367377

Ayrıca bkz.

T.DIST.2T
T.DIST.RT
T.INV
T.INV.2t