T.INV

Öğrencinin t dağıtımının sol kuyruklu tersini döndürür.

Sözdizimi

T.INV(Probability,Deg_freedom)

Parametreler

Süre Tanım
Olasılık Öğrencinin t dağıtımı ile ilişkilendirilen olasılık.
Deg_freedom Dağıtımı niteleyen serbestlik derecesi sayısı.

Döndürülen değer

Öğrencinin t dağıtımının sol kuyruklu tersi.

Açıklamalar

Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

EVALUATE { T.INV(0.75, 2) }

Şunu döndürür:

[Değer]
0,816496580927726

Ayrıca bkz.

T.INV.2T
T.DIST
T.DIST.2T
T.DIST.RT