QueuePolicyOptions Sınıf

Tanım

için seçenekleri belirtir IQueuePolicy

public ref class QueuePolicyOptions
public class QueuePolicyOptions
type QueuePolicyOptions = class
Public Class QueuePolicyOptions
Devralma
QueuePolicyOptions

Oluşturucular

QueuePolicyOptions()

Özellikler

MaxConcurrentRequests

En fazla eş zamanlı istek sayısı. Tüm ekler sunucuda kuyruğa eklenir. Bu seçenek yüksek oranda uygulamaya bağımlıdır ve uygulama tarafından yapılandırılması gerekir.

RequestQueueLimit

Sunucu '503 Hizmet Kullanılamıyor' ile bağlantıları reddetmeye başlamadan önce kuyruğa alınan en fazla istek sayısı. Bu seçenek yüksek oranda uygulamaya bağımlıdır ve uygulama tarafından yapılandırılması gerekir.

Şunlara uygulanır