IQueuePolicy Arabirim

Tanım

İle kullanılması amaçlanan sıraya alma ilkeleri ConcurrencyLimiterMiddleware .

public interface class IQueuePolicy
public interface IQueuePolicy
type IQueuePolicy = interface
Public Interface IQueuePolicy

Yöntemler

OnExit()

Sunucudan başarılı istekler döndürülmeden sonra çağırılır. Reddedilen istekler için çağrılmaz.

TryEnterAsync()

Her gelen istek için çağırılır. ' True ' olduğunda istek sunucuya devam etti. ' False ' değerini döndürdüğünde istek hemen reddedilir.

Şunlara uygulanır