DataColumnMappingCollection.AddRange Yöntem

Tanım

Koleksiyonun sonuna bir değer dizisi ekler.Adds an array of values to the end of the collection.

Aşırı Yüklemeler

AddRange(Array)

Belirtilen öğeleri Array koleksiyonun sonuna kopyalar.Copies the elements of the specified Array to the end of the collection.

AddRange(DataColumnMapping[])

Belirtilen DataColumnMapping dizinin öğelerini koleksiyonun sonuna kopyalar.Copies the elements of the specified DataColumnMapping array to the end of the collection.

AddRange(Array)

Belirtilen öğeleri Array koleksiyonun sonuna kopyalar.Copies the elements of the specified Array to the end of the collection.

public:
 void AddRange(Array ^ values);
public void AddRange (Array values);
member this.AddRange : Array -> unit
Public Sub AddRange (values As Array)

Parametreler

values
Array

ArrayKoleksiyona eklemek için.The Array to add to the collection.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

AddRange(DataColumnMapping[])

Belirtilen DataColumnMapping dizinin öğelerini koleksiyonun sonuna kopyalar.Copies the elements of the specified DataColumnMapping array to the end of the collection.

public:
 void AddRange(cli::array <System::Data::Common::DataColumnMapping ^> ^ values);
public void AddRange (System.Data.Common.DataColumnMapping[] values);
member this.AddRange : System.Data.Common.DataColumnMapping[] -> unit
Public Sub AddRange (values As DataColumnMapping())

Parametreler

values
DataColumnMapping[]

DataColumnMappingKoleksiyona eklenecek nesne dizisi.The array of DataColumnMapping objects to add to the collection.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır