DataColumnMappingCollection.CopyTo Yöntem

Tanım

Koleksiyonun öğelerini bir diziye kopyalar.Copies the elements of the collection to an array.

Aşırı Yüklemeler

CopyTo(Array, Int32)

Öğesinin öğelerini DataColumnMappingCollection belirtilen diziye kopyalar.Copies the elements of the DataColumnMappingCollection to the specified array.

CopyTo(DataColumnMapping[], Int32)

Öğesinin öğelerini DataColumnMappingCollection belirtilen DataColumnMapping diziye kopyalar.Copies the elements of the DataColumnMappingCollection to the specified DataColumnMapping array.

CopyTo(Array, Int32)

Öğesinin öğelerini DataColumnMappingCollection belirtilen diziye kopyalar.Copies the elements of the DataColumnMappingCollection to the specified array.

public:
 virtual void CopyTo(Array ^ array, int index);
public void CopyTo (Array array, int index);
abstract member CopyTo : Array * int -> unit
override this.CopyTo : Array * int -> unit
Public Sub CopyTo (array As Array, index As Integer)

Parametreler

array
Array

ArrayÖğelerin kopyalanacağı bir DataColumnMappingCollection öğe.An Array to which to copy DataColumnMappingCollection elements.

index
Int32

Dizinin başlangıç dizini.The starting index of the array.

Uygulamalar

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

CopyTo(DataColumnMapping[], Int32)

Öğesinin öğelerini DataColumnMappingCollection belirtilen DataColumnMapping diziye kopyalar.Copies the elements of the DataColumnMappingCollection to the specified DataColumnMapping array.

public:
 void CopyTo(cli::array <System::Data::Common::DataColumnMapping ^> ^ array, int index);
public void CopyTo (System.Data.Common.DataColumnMapping[] array, int index);
member this.CopyTo : System.Data.Common.DataColumnMapping[] * int -> unit
Public Sub CopyTo (array As DataColumnMapping(), index As Integer)

Parametreler

array
DataColumnMapping[]

DataColumnMappingÖğelerin kopyalanacağı dizi DataColumnMappingCollection .A DataColumnMapping array to which to copy the DataColumnMappingCollection elements.

index
Int32

İçinde kopyalamanın başlayacağı sıfır tabanlı dizin array .The zero-based index in the array at which copying begins.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır