DbParameterCollection.Contains Yöntem

Tanım

DbParameterKoleksiyonda belirtilen özelliğe sahip bir ' nin var olup olmadığını gösterir.Indicates whether a DbParameter with the specified property exists in the collection.

Aşırı Yüklemeler

Contains(Object)

DbParameterBelirtilen bir ile birlikte, koleksiyonda yer olup olmadığını gösterir Value .Indicates whether a DbParameter with the specified Value is contained in the collection.

Contains(String)

DbParameterKoleksiyonda belirtilen ada sahip bir sahip olup olmadığını gösterir.Indicates whether a DbParameter with the specified name exists in the collection.

Contains(Object)

DbParameterBelirtilen bir ile birlikte, koleksiyonda yer olup olmadığını gösterir Value .Indicates whether a DbParameter with the specified Value is contained in the collection.

public:
 abstract bool Contains(System::Object ^ value);
public abstract bool Contains (object value);
abstract member Contains : obj -> bool
Public MustOverride Function Contains (value As Object) As Boolean

Parametreler

value
Object

, Value Koleksiyonda aranacak olan öğesinin DbParameter .The Value of the DbParameter to look for in the collection.

Döndürülenler

Boolean

true , DbParameter koleksiyonunuzda ise, tersi durumda false .true if the DbParameter is in the collection; otherwise false.

Uygulamalar

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Contains(String)

DbParameterKoleksiyonda belirtilen ada sahip bir sahip olup olmadığını gösterir.Indicates whether a DbParameter with the specified name exists in the collection.

public:
 abstract bool Contains(System::String ^ value);
public abstract bool Contains (string value);
abstract member Contains : string -> bool
Public MustOverride Function Contains (value As String) As Boolean

Parametreler

value
String

Koleksiyonda aranacak olan adı DbParameter .The name of the DbParameter to look for in the collection.

Döndürülenler

Boolean

true , DbParameter koleksiyonunuzda ise, tersi durumda false .true if the DbParameter is in the collection; otherwise false.

Uygulamalar

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır