Double.NegativeInfinity Alan

Tanım

Negatif sonsuzu temsil eder.Represents negative infinity. Bu alan sabittir.This field is constant.

public: double NegativeInfinity = -Infinity;
public const double NegativeInfinity = -Infinity;
val mutable NegativeInfinity : double
Public Const NegativeInfinity As Double  = -Infinity

Alan Değeri

Double

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, aşağıdakilerin kullanımını göstermektedir NegativeInfinity :The following code example illustrates the use of NegativeInfinity:

// This will equal Infinity.
Console::WriteLine( "10.0 minus NegativeInfinity equals {0}.", (10.0 - Double::NegativeInfinity) );
// This will equal Infinity.
Console.WriteLine("10.0 minus NegativeInfinity equals {0}.", (10.0 - Double.NegativeInfinity).ToString());
' This will equal Infinity.
Console.WriteLine("10.0 minus NegativeInfinity equals " + (10 - Double.NegativeInfinity).ToString() + ".")

Açıklamalar

Bu sabitin değeri negatif sayının sıfıra bölünme sonucudur.The value of this constant is the result of dividing a negative number by zero.

Bu sabit, bir işlemin sonucu daha az olduğunda döndürülür Double.MinValue .This constant is returned when the result of an operation is less than Double.MinValue.

IsNegativeInfinityDeğerin negatif sonsuz olarak değerlendirilip değerlendirilmediğini anlamak için kullanın.Use IsNegativeInfinity to determine whether a value evaluates to negative infinity.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.