Int32Rect.Equality(Int32Rect, Int32Rect) Operatör

Tanım

Tam eşitlik için iki dikdörtgeni karşılaştırır.Compares two rectangles for exact equality.

public:
 static bool operator ==(System::Windows::Int32Rect int32Rect1, System::Windows::Int32Rect int32Rect2);
public static bool operator == (System.Windows.Int32Rect int32Rect1, System.Windows.Int32Rect int32Rect2);
static member ( = ) : System.Windows.Int32Rect * System.Windows.Int32Rect -> bool
Public Shared Operator == (int32Rect1 As Int32Rect, int32Rect2 As Int32Rect) As Boolean

Parametreler

int32Rect1
Int32Rect

Karşılaştırılacak ilk dikdörtgen.The first rectangle to compare.

int32Rect2
Int32Rect

Karşılaştırılacak ikinci dikdörtgen.The second rectangle to compare.

Döndürülenler

Boolean

int32Rect1 ve int32Rect2 aynı X, Y, Widthve Heightvarsa true; Aksi takdirde, false.true if int32Rect1 and int32Rect2 have the same X, Y, Width, and Height; otherwise, false.

Açıklamalar

Bu işlecin eşdeğer yöntemi Int32Rect.Equals(Int32Rect, Int32Rect)The equivalent method for this operator is Int32Rect.Equals(Int32Rect, Int32Rect)

Şunlara uygulanır