Accelerator.FromString(String) Yöntem

Tanım

Metin için yeni bir döndürür Accelerator .

public static Xamarin.Forms.Accelerator FromString (string text);
static member FromString : string -> Xamarin.Forms.Accelerator

Parametreler

text
String

Hızlandırıcı tuş birleşimini temsil eden bir dize.

Döndürülenler

Accelerator

AcceleratorMetin için yeni.

Açıklamalar

textbüyük veya küçük harflerden oluşan herhangi bir bileşimde ve platformda bulunan tüm anahtarlar için "CTRL", "CMD", "ALT", "SHIFT", "FN" veya "WIN" birleşimini içerebilir. Döndürülen Accelerator Modifiers dizisine belirtilen değiştiricilere sahip ve Keys dizisi kalan anahtarlarla doldurulmuştur.

Şunlara uygulanır