Accelerator Sınıf

Tanım

Bir için kısayol tuşunu temsil eder MenuItem .

[Xamarin.Forms.TypeConverter(typeof(Xamarin.Forms.AcceleratorTypeConverter))]
public class Accelerator
type Accelerator = class
Devralma
Accelerator
Öznitelikler

Özellikler

Keys

Yalnızca dahili kullanım içindir.

Modifiers

Yalnızca dahili kullanım içindir.

Yöntemler

Equals(Object)

thisHızlandırıcıyı obj ile karşılaştırır ve true Eğer obj bir tür ise Accelerator ve buna eşitse döndürür. Aksi takdirde, döndürür false .

FromString(String)

Metin için yeni bir döndürür Accelerator .

GetHashCode()

Kısayol tuşunu temsil eden küçük harf dizesinin diyez kodunu döndürür.

ToString()

Hızlandırıcının metin gösterimini döndürür.

İşleçler

Implicit(String to Accelerator)

FromString(String)Yeni ' ye dönüştürmek için kullanır accelerator Accelerator .

Şunlara uygulanır