WebNavigatedEventArgs Sınıf

Tanım

Web Gezinti tamamlandıktan sonra olayı için bağımsız değişkenler içeren sınıf.

public class WebNavigatedEventArgs : Xamarin.Forms.WebNavigationEventArgs
type WebNavigatedEventArgs = class
    inherit WebNavigationEventArgs
Devralma
WebNavigatedEventArgs

Oluşturucular

WebNavigatedEventArgs(WebNavigationEvent, WebViewSource, String, WebNavigationResult)

Yeni bir başlatır WebNavigatedEventArgs örneği.

Özellikler

NavigationEvent

Gezinti olayı tetiklendi alır.

(Devralındığı yer: WebNavigationEventArgs)
Result

Gezinti sonucunu açıklayan bir değer alır.

Source

Gezinti gerçekleştirilen öğesini alır.

(Devralındığı yer: WebNavigationEventArgs)
Url

Gezintinin hedefi.

(Devralındığı yer: WebNavigationEventArgs)

Şunlara uygulanır