descending (C# Başvurusu)descending (C# Reference)

descending Bağlamsal anahtar sözcüğü kullanılır orderby yan tümcesinin sorgu ifadelerinde sıralama düzenini en büyük çok küçük olduğunu belirtmek için.The descending contextual keyword is used in the orderby clause in query expressions to specify that the sort order is from largest to smallest.

ÖrnekExample

Aşağıdaki örnek kullanımını gösterir descending içinde bir orderby yan tümcesinin.The following example shows the use of descending in an orderby clause.

IEnumerable<string> sortDescendingQuery =
    from vegetable in vegetables
    orderby vegetable descending
    select vegetable;

Ayrıca bkz.See also