Azure Databricks modellerini Azure Machine Learning

Orta
Veri Bilimcisi
Databricks

Makine öğrenmesi Azure Databricks eğitmek ve eğitilen modelleri uç noktalara dağıtmak için Azure Machine Learning kullanabilirsiniz.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabilirsiniz:

  • Model dağıtımıyla ilgili dikkat edilmesi gerekenleri açıklama
  • Dağıtım uç Azure Machine Learning planlama
  • Azure Machine Learning'a model Azure Machine Learning
  • Model dağıtımı sorunlarını giderme

Önkoşullar

Bu modüle başlamadan önce Python'ı kullanarak makine öğrenmesi modellerini Azure Databricks.