Power BI Pro kullanıcı lisansları satın alma ve atamaPurchase and assign Power BI Pro user licenses

Önemli

Bu makale yöneticiler içindir.This article is for admins. Power BI Pro lisansına yükseltmeye hazır mısınız?Are you a user ready to upgrade to a Power BI Pro license? Hesabınızı ayarlamak için doğrudan Power BI Pro’yu kullanmaya başlama sayfasına gidin.Go directly to Get started with Power BI Pro to set up your account.

Power BI Pro kullanıcıların Power BI hizmetinde diğer kullanıcılar tarafından yayımlanan raporları ve panoları okumasını ve bunlarla etkileşimli çalışmasını sağlayan bireysel bir kullanıcı lisansıdır.Power BI Pro is an individual user license that lets users read and interact with reports and dashboards that others have published to the Power BI service. Bu tür bir lisansa sahip kullanıcılar içerik paylaşabilir ve diğer Power BI Pro kullanıcılarıyla işbirliği yapabilir.Users with this license type can share content and collaborate with other Power BI Pro users. Yalnızca Power BI Pro kullanıcıları içerik yayımlayabilir veya diğer kullanıcılarla içerik paylaşabilir ya da içerik bir Power BI Premium kapasitesinde barındırılmadığı sürece diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği tüketebilir.Only Power BI Pro users can publish or share content with other users or consume content that's created by others, unless a Power BI Premium capacity hosts that content. Kullanılabilir lisans ve abonelik türleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kuruluşunuzda Power BI lisanslama.For more information about the available types of licenses and subscriptions, see Power BI licensing in your organization.

Power BI Pro kullanıcı lisansları satın almaPurchase Power BI Pro user licenses

Bu makalede Microsoft 365 yönetim merkezinde Power BI Pro kullanıcı lisanslarının nasıl satın alınacağı açıklanır.This article explains how to buy Power BI Pro user licenses in the Microsoft 365 admin center. Lisansları satın aldıktan sonra, Microsoft 365 yönetim merkezinde veya Azure portalında bunları kullanıcılara atayabilirsiniz.After you buy licenses, you can assign them to users in either the Microsoft 365 admin center or the Azure portal.

Not

14 Ocak 2020’den itibaren ticari bulut kullanıcıları Power Platform ürünlerinde (Power BI, Power Apps ve Power Automate) self servis satın alma, abonelik ve lisans yönetimi özelliklerini kullanabilir.Beginning January 14, 2020, self-service purchase, subscription, and license management capabilities for Power Platform products (Power BI, Power Apps, and Power Automate) are available for commercial cloud customers. Daha fazla bilgi için bkz. Self servis satın alma hakkında SSS.For more information, see Self-service purchase FAQ. Self servis satın alma özelliklerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, bkz. Self servis kaydolma ve satın alma özelliklerini etkinleştirme veya devre dışı bırakma.To enable or disable self-service purchasing capabilities, see Enable or disable self-service sign-up and purchasing.

ÖnkoşullarPrerequisites

Microsoft 365 yönetim merkezinde lisans satın alıp atamak için Microsoft 365’te genel yönetici veya Faturalama yöneticisi rolünün bir üyesi olmanız gerekir.To purchase and assign licenses in the Microsoft 365 admin center, you must be a member of the global administrator or Billing administrator role in Microsoft 365.

Azure portalında lisansları atamak için, Power BI'ın Azure Active Directory aramalarında kullandığı Azure aboneliğinin sahibi olmanız gerekir.To assign licenses in the Azure portal, you must be an owner of the Azure subscription that Power BI uses for Azure Active Directory lookups.

Microsoft 365’te lisans satın almaPurchase licenses in Microsoft 365

Not

Lisansları genellikle Kurumsal Anlaşma gibi bir toplu lisans sözleşmesi aracılığıyla satın alıyorsanız ve kredi kartı veya banka hesabıyla satın almak yerine fatura gönderilmesini istiyorsanız siparişi farklı şekilde göndermeniz gerekir.If you usually purchase licenses through a volume licensing agreement, such as an Enterprise Agreement, and want to receive an invoice instead of purchasing with a credit card or bank account, you need to submit the order differently. Lisans ekleyip kaldırmak için Microsoft Kurumsal Bayiniz ile çalışın veya Toplu Lisanslama Hizmeti Merkezi’ni ziyaret edin.Work with your Microsoft Reseller or go through the Volume Licensing Service Center to add or remove licenses. Daha fazla bilgi için bkz. Abonelik lisanslarını yönetme.For more information, see Manage subscription licenses.

Microsoft 365 yönetim merkezinde Power BI Pro lisansları satın almak için şu adımları izleyin:Follow these steps to purchase Power BI Pro licenses in the Microsoft 365 admin center:

 1. Microsoft 365 yönetim merkezinde oturum açın.Sign in to the Microsoft 365 admin center.

 2. Gezinti menüsünde Faturalama > Hizmetleri satın alın öğesini seçin.On the navigation menu, select Billing > Purchase services.

 3. Satın almak istediğiniz aboneliği bulmak için arama yapın veya ekranı kaydırın.Search or scroll to find the subscription you want to buy. Power BI’ı sayfanın alt kısmında, İlginizi çekebilecek diğer kategoriler’in altında bulacaksınız.You'll find Power BI under Other categories that might interest you near the bottom of the page. Kuruluşunuza bağlanan Power BI aboneliklerini görüntülemek için bağlantıyı seçin.Select the link to view the Power BI subscriptions available to your organization.

 4. Power BI Pro’yu seçin.Select Power BI Pro.

 5. Hizmetleri satın alın sayfasında Satın Al’ı seçin.On the Purchase services page, select Buy.

 6. Nasıl ödeme yapmak istediğinize bağlı olarak Aylık ödeme veya Tam yıllık ödeme seçeneğini belirleyin.Choose Pay monthly or Pay for a full year, according to how you want to pay.

 7. Kaç tane kullanıcı istiyorsunuz? bölümüne satın alacağınız lisans sayısını girin ve işlemi tamamlamak için Siparişi tamamla’yı seçin.Under How many users do you want? enter the number of licenses to buy, then select Check out now to complete the transaction.

 8. Satın alma işleminizi doğrulamak için Faturalama > Ürünler ve hizmetler’e gidin ve Power BI Pro’yu bulun.To verify your purchase, go to Billing > Products & services and look for Power BI Pro.

 9. Daha fazla lisans eklemek için Ürünler ve hizmetler sayfasında Power BI Pro’yu bulun ve Lisans ekle/kaldır’ı seçin.To add more licenses later, locate Power BI Pro on the Products & services page, and then select Add/Remove licenses.

Microsoft 365 yönetim merkezinde lisans atamaAssign licenses in the Microsoft 365 admin center

Microsoft 365 yönetim merkezinde lisansları atama hakkında bilgi için bkz. Kullanıcılara lisans atama.For information about assigning licenses in the Microsoft 365 admin center, see Assign licenses to users.

Konuk kullanıcılar için bkz. Lisanslar sayfasında kullanıcılara lisans atama.For guest users, see Assign licenses to users on the Licenses page. Konuk kullanıcılara Pro lisansları atamadan önce, Microsoft'la aranızdaki sözleşmenin koşullarına uyduğunuzdan emin olmak için Microsoft hesap temsilcinize ulaşın.Before assigning Pro licenses to guest users, contact your Microsoft account representative to make sure you're in compliance with the terms of your agreement with Microsoft.

Azure portalında lisans atamaAssign licenses in the Azure portal

Bireysel kullanıcı hesaplarına Power BI Pro lisansları atamak için şu adımları izleyin:Follow these steps to assign Power BI Pro licenses to individual user accounts:

 1. Azure portalında oturum açın.Sign in to the Azure portal.

 2. Azure Active Directory'yi bulun ve seçin.Search for and select Azure Active Directory.

 3. Azure Active Directory kaynağı menüsündeki Yönet’in altında Lisanslar’ı seçin.Under Manage on the Azure Active Directory resource menu, select Licenses.

 4. Lisanslar - Genel Bakış kaynak menüsünden Tüm ürünler’i ve ardından Power BI Pro’yu seçerek lisanslı kullanıcıların listesini görüntüleyin.Select All products from the Licenses - Overview resource menu, then select Power BI Pro to display the list of licensed users.

 5. Komut çubuğunda + Ata’yı seçin.From the command bar, select + Assign. Lisans ata sayfasında bir kullanıcı seçtikten sonra Atama seçenekleri’ni seçerek seçili kullanıcı hesabı için Power BI Pro lisansını etkinleştirin.On the Assign license page, first choose a user, then select Assignment options to turn on a Power BI Pro license for the selected user account.

Sonraki adımlarNext steps

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorunTry asking the Power BI Community