Yenileme için desteklenmeyen veri kaynaklarıyla ilgili sorunları gidermeTroubleshooting unsupported data source for refresh

Veri kümelerini zamanlanmış yenileme için yapılandırmaya çalışırken bir hatayla karşılaşabilirsiniz.You may see an error when trying to configured a dataset for scheduled refresh.

You cannot schedule refresh for this dataset because it gets data from sources that currently don’t support refresh.

Bu, Power BI Desktop'ta kullandığınız veri kaynağı için yenileme desteği sunulmaması halinde ortaya çıkar.This happens when the data source you used, within Power BI Desktop, isn’t supported for refresh. Kullanmakta olduğunuz veri kaynağını bulmanız ve Power BI'da verileri yenileme makalesinde bulunan, desteklenen veri kaynakları listesinde aramanız gerekir.You will need to find the data source that you are using and compare that against the list of supported data sources at Refresh data in Power BI.

Veri kaynağını bulmaFind the data source

Hangi veri kaynağının kullanıldığından emin değilseniz Power BI Desktop'ta aşağıdaki adımları uygulayarak veri kaynağını bulabilirsiniz.If you aren’t sure what data source was used, you can find that using the following steps within Power BI Desktop.

 1. Power BI Desktop'ta, Rapor bölmesinde bulunduğunuzdan emin olun.In Power BI Desktop, make sure you are on the Report pane.
  Masaüstü rapor bölmesiDesktop report pane
 2. Şerit çubuğunda Sorguları Düzenle'yi seçin.Select Edit Queries from the ribbon bar.
  Sorguları düzenleEdit queries
 3. Gelişmiş Düzenleyici seçeneğini belirleyin.Select Advanced Editor.
  Gelişmiş düzenleyiciAdvance editor
 4. Kaynak için belirtilen sağlayıcıyı not edin.Make note of the provider listed for the source. Bu örnekteki sağlayıcı Active Directory'dir.In this example, the provider is ActiveDirectory.
  Veri kaynağı sağlayıcı
 5. Sağlayıcıyı, Power BI veri kaynakları makalesindeki desteklenen veri kaynakları listesinde arayın.Compare the provider with the list of supported data sources found in Power BI data sources.

Not

El ile yazılmış sorgular içeren veri kaynakları da dahil olmak üzere dinamik veri kaynaklarıyla ilgili yenileme sorunları için, bkz. yenileme ve dinamik veri kaynakları.For refresh issues related to dynamic data sources, including data sources that include hand-authored queries, see refresh and dynamic data sources.

Sonraki adımlarNext steps

Veri YenilemeData Refresh
Power BI Gateway - PersonalPower BI Gateway - Personal
On-premises data gateway (Şirket içi veri ağ geçidi)On-premises data gateway
Şirket içi veri ağ geçidiyle ilgili sorunları gidermeTroubleshooting the On-premises data gateway
Power BI Gateway - Personal ile ilgili sorunları gidermeTroubleshooting the Power BI Gateway - Personal

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorunTry asking the Power BI Community